Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w Gminie Tuchów w dniu wyborów – 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r., poz. 2408) informuję, że na terenie gminy Tuchów w dniu wyborów tj. 7 kwietnia 2024 r. organizowany będzie bezpłatny gminny przewóz pasażerski.

Rozkłady jazdy gminnego przewozu pasażerskiego dla poszczególnych miejscowości z wyłączeniem tych, w których funkcjonuje publiczny transport zbiorowy zamieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie w zakładkach Aktualności/2024 oraz Wybory i referenda/Wybory samorządowe/2024.

Rozkłady jazdy zostały również wywieszone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa