Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Głosowanie korespondencyjne

Wyborcy, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić taki zamiar w odniesieniu do ponownego głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony:

• do dnia 30 czerwca 2020 r. – przez wszystkich wyborców;
• do dnia 7 lipca 2020 r. – przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi);
• do dnia 10 lipca 2020 r. – przez wyborców, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem otrzymają pakiet wyborczy na ponowne głosowanie (nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia).

Skip to content