Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Na sesji Rady Miejskiej zatwierdzono kolejne zadania w budżecie gminy

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 30 marca 2021 radni przyjęli uchwałę wprowadzającą proponowane przez Burmistrz Tuchowa nowe zadania w budżecie Gminy Tuchów.

Więcej środków na remonty dróg w miejscowościach gminy Tuchów

Na zadania związane z modernizacją dróg gminnych zwiększyliśmy wydatki o dodatkowe 150 tys. złotych. Wiążą się one głównie z fatalnym stanem nawierzchni w wielu miejscach, jaki zastaliśmy po zimie. W marcu i kwietniu odbywa się ocena stanu dróg. Dokonywane są przedmiary dróg niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu nawierzchni. Zestawienie dróg wybranych do przetargu zostanie opublikowane na stronie internetowej Tuchowa. Warto zaznaczyć, że łącznie z już zakontraktowanymi pracami na drogach, w tym roku wartość robót wyniesie ponad 900 tys. złotych z własnych środków Gminy Tuchów, nie wliczając tych obszarów, na które staramy się o dotacje ze źródeł zewnętrznych.

Powstanie chodnik przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówce Tuchowskiej

Na budowę łącznika chodnika z Dąbrówki Tuchowskiej do Siedlisk przy drodze wojewódzkiej nr 977 pozyskaliśmy dotację z Województwa Małopolskiego, z budżetu naszej gminy zabezpieczyliśmy udział własny. Szacunkowy koszt całego zadania wyniesie 736 tys. złotych. W najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie przetarg na realizację tego zadania. Budowa zostanie ukończona w 2021 r.

Rozpoczynamy budowę chodnika przy ul. Długiej w Tuchowie

Rozpoczynamy długo oczekiwaną budowę chodnika ul. Długiej w Tuchowie, na ten cel zostały przeznaczone środki z budżetu Gminy Tuchów w wysokości 150 tys. złotych. Tę inwestycję będziemy realizować etapami, ponieważ nie mamy możliwości pozyskania na ten cel środków ze źródeł zewnętrznych. Cały koszt ponosi Gmina Tuchów.

Zlecamy projekty na remont drogi w Zabłędzy i Lubaszowej

Na dokumentację projektową modernizacji dróg w Zabłędzy w stronę Piotrkowic i w Lubaszowej od drogi powiatowej w kierunku szkoły, remizy i „Skały” zapisaliśmy po 50 tys. złotych. Na drodze w Zabłędzy planujemy poszerzenia jezdni i poboczy tam gdzie jest to możliwe, a także wymianę przepustów i wykonanie odwodnienia drogi. W Lubaszowej priorytetem będzie nowa nawierzchnia i chodnik, który przy tak zwartej zabudowie i krętej drodze stanowi podstawowy element zwiększający bezpieczeństwo pieszych. Dokładny zakres planowanych robót będzie podany do publicznej wiadomości po zakończeniu prac projektowych. Przygotowane projekty dróg będą podstawą do poszukiwania dotacji ze źródeł krajowych i unijnych.

Powstaną budynki wielorodzinne w Siedliskach

Kilka tygodni temu Gmina Tuchów zawarła porozumienie dotyczące współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, które rozpoczyna wspólne działania na rzecz budowy budynków wielorodzinnych. Na sesji Rada Miejska podjęła dwie uchwały, upoważniające burmistrza do podjęcia kolejnych kroków. Gmina posiada w swoich zasobach stosowną działkę w Siedliskach (Zabiele), niedaleko już istniejącego budynku mieszkalnego. W chwili obecnej działka jest przedmiotem analizy pod względem jej przydatności, a w najbliższym czasie składamy wniosek do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie w wysokości 3 mln złotych. Kwota ta będzie w przyszłości stanowiła wartość aportu wnoszonego przez gminę do nowo tworzonej spółki SIM Małopolska sp. z o.o., za którą uzyskamy udziały i możliwość współdecydowania, zarządzania tym dużym i skomplikowanym przedsięwzięciem.

Powstaną instalacje fotowoltaiczne i zmodernizujemy kotłownie w szkole podstawowej w Siedliskach i Tuchowie

Na instalacje fotowoltaiczne i wymianę kotłów gazowych w szkołach podstawowych w Tuchowie i Siedliskach zapisaliśmy w budżecie łącznie 400 tys. złotych. Te inwestycje wynikają z dbałości o czyste powietrze, ale też zapoczątkują proces, który zapisaliśmy na rok bieżący i dwa kolejne. Docelowo planujemy wyposażyć w instalacje fotowoltaiczne wszystkie budynki użyteczności publicznej i wymienić piece gazowe starej generacji, na nowe. Większość z nich była montowana około 10-15 lat temu i dzisiaj wymagają wymiany.

Parkometry na rynku w Tuchowie

Na zakup i instalację dwóch parkometrów na płycie rynku w Tuchowie planujemy wydać 50 tys. złotych. W ostatnim czasie otrzymaliśmy wytyczne od konserwatora zabytków, dzięki którym możemy przystąpić do projektowania i montażu.

Remont podłóg w szkole podstawowej w Siedliskach

Na naprawę podłóg w dwóch klasach Szkoły Podstawowej w Siedliskach przeznaczyliśmy 19 tys. złotych. W ostatnim czasie oddaliśmy do użytku nowe sanitariaty dla najmłodszych dzieci, uczęszczających do oddziału przedszkolnego tej szkoły.

Środki na budowę oświetlenia w miejscowościach gminy Tuchów

Na budowę oświetlenia w Buchcicach do granicy z Łowczowem, Dąbrówce Tuchowskiej w kierunku Mesznej Opackiej i na ulicy Rolniczej w Tuchowie przeznaczyliśmy łącznie 120 tys. złotych. Liczba wniosków dotycząca budowy nowych linii oświetleniowych jest wciąż bardzo duża, a koszt realizacji zdecydowanie wyższy niż możliwości finansowe gminy. Niemniej jednak staramy się w każdym roku zaspokoić przynajmniej część potrzeb w tym zakresie.

Skip to content