Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybory na sołtysa, do rad sołeckich i osiedlowych na kadencję 2024-2029

Wybory na sołtysa, do rad sołeckich i osiedlowych w gminie Tuchów zarządzone zostały na dzień 17 marca 2024 r. Termin zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych, na sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedlowych upływa 29 lutego 2024 r. Zgłoszenia przyjmowane będą na Zebraniach Wiejskich i Osiedlowych oraz przez Gminną Komisję Wyborczą w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, Rynek 1, pok. nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zgłaszając kandydata na sołtysa, członka rady sołeckiej i osiedlowej należy wypełnić i podpisać zgłoszenie wraz z oświadczeniem. 

Druki do zgłoszenia kandydatów na:

– sołtysa, członka rady sołeckiej:

  • zgłoszenie kandydata na sołtysa – pdf, docx
  • oświadczenie kandydata na sołtysa – pdf, docx
  • zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej – pdf, docx
  • oświadczenie kandydata na członka Rady Sołeckiej – pdf, docx

– członka rady osiedlowej:

  • zgłoszenie kandydata na członka Rady Osiedlowej – pdf, doc
  • oświadczenie kandydata na członka Rady Osiedlowej – pdf, doc

– członków wyborczych (obwodowych) komisji sołeckich i osiedlowych:

  • zgłoszenie do komisji wyborczej pdf, doxc

Więcej informacji znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie w zakładce: Wybory i referenda/ Wybory sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych/2024