Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyniki wyborów sołtysów, rad sołeckich i osiedlowych na kadencję 2024-2029

Gminna Komisja Wyborcza zakończyła prace nad ustaleniem wyników głosowania w wyborach sołtysów, rad sołeckich i osiedlowych. Z wynikami głosowania można zapoznać się tutaj lub poniżej.

Gratulujemy wszystkim wybranym sołtysom, członkom rad sołeckich i osiedlowych. Życzymy skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnych społeczności i satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej dziękuje wszystkim członkom sołeckich i osiedlowych komisji wyborczych oraz członkom gminnej komisji wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów.

Wyniki wyborów w głosowania na sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych w wyborach w dniu 17 marca 2024 r.

Wybory sołtysów, rad sołeckich i rad osiedlowych przeprowadzono w dniu 17 marca 2024 r. w 14 obwodach wyborczych, które obsługiwały 14  okręgów wyborczych. Wybrano: 12  sołtysów, 75 członków rad sołeckich i 15 członków Rady Osiedla Tuchów-prawobrzeżny. W sołectwie Burzyn nie przeprowadzano wyborów na sołtysa z racji braku zgłoszenia kandydata/ów. W związku z zarejestrowaniem mniejszej liczby kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia w radach sołeckich sołectw: Kozłówek i Meszna Opacka oraz radach osiedlowych osiedli: Garbek, Kielanowice i Tuchów-lewobrzeżny, wyborów nie przeprowadzono. Za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów. Pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone (§28 ust. 3 Statutu sołectw oraz §33 Statutu osiedli).

Na sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych na kadencję 2024-2029 wybrani zostali, uzyskując następującą liczbę głosów:

Sołectwo Buchcice

Sołtys: Wajda Danuta         – 87

Rada Sołecka:
1. Baran Elżbieta                – 77
2. Ciszek Marek                  – 94
3. Motyka Paweł                 – 69
4. Okaz Piotr                       – 87
5. Słomka Barbara             – 77

Sołectwo Burzyn

Wybory na sołtysa nie odbyły się. Nie zarejestrowano żadnego kandydata.

Rada Sołecka:
1. Bulaga Daniel                 – 69
2. Gacek Krzysztof             – 87
3. Hawrylak Jakub             – 54
4. Jagielski Krzysztof         – 54
5. Makowiec Agnieszka     – 67  
6. Nalepka Wojciech          – 45  
7. Nowak Agnieszka          – 65  
8. Rempała Andrzej           – 48 
9. Wesołowski Grzegorz    – 71  

Sołectwo Dąbrówka Tuchowska

Sołtys: Hudyka Jarosław    – 156  

Rada Sołecka:
1. Grzenia Grzegorz           – 89 
2. Gurbisz Marek                – 72 
3. Hudyka Dominik             – 105  
4. Marek Stanisław             – 64 
5. Obnowska Dorota          – 63  
6. Stańczyk Piotr                – 103  
7. Wątroba Marek               – 53  

Sołectwo Jodłówka Tuchowska

Sołtys: Podraza Katarzyna – 228

Rada Sołecka:
1. Cygan Agnieszka            – 178
2. Gargula Barbara             – 137
3. Lachowicz Sylwia           – 149
4. Osika Katarzyna             – 209
5. Słomski Artur                 – 214
6. Szary Józef                      – 149
7. Wabno Stanisław           – 240

Sołectwo Karwodrza

Sołtys: Mikos Michał           – 189

Rada Sołecka:
1. Budzik Ryszard              – 225
2. Gawryał Aleksander       – 179
3. Gawryał Jan                    – 187
4. Krzemień Albert             – 188
5. Popardowski Mirosław  – 127
6. Skrężyna Danuta            – 187
7. Skrzek Marcin                 – 204

Sołectwo Lubaszowa

Sołtys: Wiśniowska Maria  – 149

Rada Sołecka:
1. Baran Krzysztof              – 112
2. Bernal-Damian Monika  – 86
3. Gierałt Marcin                 – 103
4. Krawczyk Paweł             – 134
5. Morąg Paweł                   – 96
6. Skrobot Piotr                  – 104
7. Szczerba Daniel              – 108

Sołectwo Piotrkowice

Sołtys: Adamiak Justyna    – 123

Rada Sołecka:
1. Fudyma Grzegorz           – 88
2. Gut Łukasz                      – 77
3. Kulig Przemysław          – 95
4. Oleksowicz Małgorzata  – 104
5. Sutkowski Mateusz        – 91
6. Solak Kazimierz              – 61
7. Iwaniec Dawid               – 52

Sołectwo Siedliska

Sołtys: Urbanek Jerzy                 – 291

Rada Sołecka:
1. Antoł Andrzej                          -128
2. Bajorek Grzegorz                    – 196
3. Baran Jan                                – 115
4. Czopek Zbigniew                     – 151
5. Jurek Wojciech                        – 225
6. Łątka Henryk                           – 220
7. Michalik Jakub                        – 185
8. Słowik Arkadiusz                    – 171
9. Wojtanowska Małgorzata       – 238

Sołectwo Trzemesna

Sołtys: Łącki Jerzy                       – 81

Rada Sołecka:
1. Barnaś Janusz                         – 68
2. Czekaj Adam                           – 61 
3. Kawa Marek                             – 72 
4. Kruczek Tomasz                      – 67
5. Srebro Stanisław                     – 80

Sołectwo Zabłędza:

Sołtys: Michałek Ewa                   – 146

Rada Sołecka:
1. Chwistek Robert                      – 114
2. Kępa Adolf                               – 86
3. Łukasik Renata                       – 101
4. Marcinek Łukasz                      – 104
5. Patyk Krzysztof                       – 83
6. Piórkowski Ryszard                – 84
7. Tyrka Małgorzata                    – 82

Sołectwo Meszna Opacka

Sołtys: Fura Kazimiera                – 93

Rada Sołecka:
1. Kras Andrzej
2. Krogulski Czesław
3. Pudło Edyta
4. Zduń Wioletta

Sołectwo Łowczów

Sołtys: Krupa Stanisław              – 117

Rada Sołecka:
1. Bachula Zbigniew                   – 76
2. Cetera Agnieszka                    – 66
3. Krupa Małgorzata                   – 95
4. Wąsikowski Artur                   – 84
5. Wołkowicz Wiesław                – 67

Sołectwo Kozłówek

Sołtys: Witek Kazimierz              – 18

Rada Sołecka:
1. Cieśla Małgorzata 
2. Hudyka Tomasz             
3. Pyjor Halina          
4. Witek Grażyna               
5. Witek Jan                       

Osiedle Garbek

Rada Osiedla:
1. Burchat Marta      
2. Damian Agnieszka
3. Habryło Krzysztof
4. Habryło Robert
5. Hadas Robert
6. Igielski Tomasz
7. Janiczek Mateusz
8. Janiczek Wojciech
9. Kajmowicz Aleksander
10. Kierońska Anna
11. Młyński Tomasz
12. Orłów Florian
13. Sajdak Robert
14. Tabiś Łukasz

Osiedle Tuchów-Lewobrzeżny

Rada Osiedlowa:
1. Broniec Dawid      
2. Jagoda Andrzej
3. Jantoń Anna
4. Jantoń Paweł
5. Jaworska-Lipka Justyna
6. Odroniec Jerzy
7. Sajdak Ryszard
8. Sobyra Ewa
9. Sosnowski Michał
10. Srebro Paweł
11. Styrkowiec Witold
12. Wróbel Piotr
13. Wójcik Małgorzata

Osiedlu Tuchów – Prawobrzeżny

Rada Osiedlowa:
1. Górka Urszula                 – 26
2. Hołda Monika                  – 24
3. Januś Marek                   – 28
4. Kawa Roman                   – 38
5. Kloch Tomasz                 – 29
6. Knapik Paweł                 – 22
7. Łątka Tomasz                 – 23
8. Łukasik Janusz               – 79
9. Matys Czesław                – 35
10. Mikos Teresa                – 21
11. Niemiec Grzegorz         – 62
12. Pękosz Jacek                – 33
13. Pietrucha Agnieszka    – 17
14. Surmacz Marek            – 57
15. Twardziak Stanisław    – 30

Osiedle Kielanowice

Rada Osiedla:
1. Bień Jakub
2. Czop Grażyna
3. Czop Przemysław
4. Górka Iwona
5. Iwaniec Danuta
6. Kołaczek Maria
7. Kopek Łucja
8. Kopek Piotr
9. Pierzchała Piotr
10. Siwek-Cup Dorota
11. Świderska Maria
12. Totoś Anna
13. Wojtanowska Krystyna
14. Ziółko Elżbieta