Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Skwer Benedyktyński” w Tuchowie

2 listopada 2018 w 678. rocznicę nadania praw miejskich Tuchowowi odbyła się uroczystość nadania nazwy „Skwer Benedyktyński” – skwerowi położonemu przy ul. T. Kościuszki w Tuchowie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji oo. benedyktynów, którzy na przestrzeni kilkuset lat pełnili służbę w Tuchowie. Mszę odprawił i wygłosił homilię o. dr Szymon Hiżycki OSB – opat tyniecki w asyście o. Zygmunta Galocha OSB, proboszcza Alfonsa Górowskiego i księży posługujących w parafii pw. św. Jakuba Ap. St. w Tuchowie.

Następnie na skwerze przy ul. Kościuszki, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona odczytał treść uchwały nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 r. nadającej nazwę „Skwer Benedyktyński”. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, opat tyniecki o. Szymon Hiżycki OSB oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona.

Na skwerze posadowione zostały rzeźby Kazimierza Wielkiego nadającego opatowi tynieckiemu Bogusławowi przywilej na zmianę w Tuchowie prawa polskiego na magdeburskie (Kraków, 2 XI 1340). Rzeźby te wykonali tuchowscy artyści: śp. Kazimierz Karwat oraz obecny na uroczystości Władysław Sukiennik.

Skip to content