Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Pierwsze kroki w Krainie Szachów” – turniej

Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, działający przy Szkole Podstawowej w Łowczowie zaprasza na I Gminny Turniej Szachowy „Pierwsze kroki w Krainie Szachów”.

Turniej odbędzie się w środę 8.06.2011 o godz. 11:30 w Szkole Podstawowej w Łowczowie.

Uwagi organizacyjne:
1. Turniej przeznaczony jest dla dzieci mieszkających w gminie Tuchów, urodzonych w roku 2001 (rocznik klasy III) i młodszych. Mogą grać dzieci z „zerówki”. Nie mogą grać osoby posiadające jakąkolwiek kategorię szachową (wg mojego rozeznania w gminie są 3 takie osoby).

2. Turniej będzie przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych (osobno dla dziewcząt i chłopców):
• Grupa A – urodzeni w roku 2001
• Grupa B – urodzeni w roku 2002
• Grupa C – urodzeni w roku 2003
• Grupa D – urodzeni w roku 2004
• Grupa E – urodzeni w roku 2005 i ewentualnie młodsi

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia poszczególnych grup w przypadku małej ilości zawodników. Jednakże w takim wypadku klasyfikacja będzie i tak prowadzona osobno dla każdego rocznika.

3. Turniej będzie odbywał się według uproszczonych zasad gry w szachy. Obowiązują następujące przepisy:
• Gramy bez zegarów szachowych. Każda partia będzie trwała 15 minut.
• Po upływie czasu liczymy przewagę punktową na szachownicy wg tradycyjnej punktacji (Hetman – 9 pkt.; Wieża – 5 pkt.; Goniec i Skoczek – po 3 pkt.; Pion – 1 pkt.).

Osoba, która będzie miała przewagę co najmniej 5 pkt. otrzymuje za wygrany mecz 1 pkt. Jeśli przewaga któregokolwiek z graczy będzie wynosiła mniej niż 5 pkt., to obaj otrzymują po 0,5 pkt. Osoba, która przed upływem 15 minut wygra partię poprzez mata, otrzyma za wygraną 1,5 pkt.

• Nie obowiązuje przepis: „dotknięta bierka – idzie”, czyli po dotknięciu jakiejkolwiek bierki można wykonać ruch dowolną inną bierką.
• Obowiązuje przepis: „puszczona bierka – stoi”, czyli gracz po wykonaniu ruchu i puszczeniu bierki, nie może cofnąć tego ruchu i wykonać innego.
• Obowiązują przepisy dotyczące szacha. Tak więc dziecko musi wiedzieć, co to jest szach. Nie musi natomiast umieć matować.
• Obowiązuje przepis o „nieprawidłowych posunięciach”. Osoba, która wykona 3 nieprawidłowe posunięcia (o ile zostaną zauważone przez przeciwnika) – przegrywa partię.

4. Ilość rund: 6-7 (w zależności od ilości zawodników).
5. Wszystkie dzieci otrzymują dyplomy.
6. Wpisowe: 1 zł. od każdego dziecka.
7. Organizator: Janusz Poręba; Tel. 510 492 987
8. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie z przewidywaną ilością zawodników. Umożliwi mi to przygotowanie odpowiedniej ilości stanowisk do gry.

Skip to content