Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Święto Niepodległości w Piotrkowicach

Niecodzienną oprawę miało Narodowe Święto Niepodległości w Piotrkowicach. Dyrekcja szkoły, pracownicy, uczniowie i Rada Rodziców zaprosili mieszkańców wsi na montaż słowno-muzyczny i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku.

Gośćmi specjalnymi byli harcerze i zuchy z Łowczowa i Piotrkowic pod komendą druhen Anny Baranowskiej i Agnieszki Bandyk. Uczniowie przygotowali program artystyczny pod kierunkiem nauczycieli, a Rada Rodziców w osobie pani Wiesławy Górskiej dostarczyła fantastyczny bigos. Wspaniałe ognisko przygotowane przez pana Piotra Polka zapłonęło o godz. 15. Czuwająca i koordynująca całość przedsięwzięcia dyrektor szkoły Barbara Polek podziękowała wszystkim i wprowadziła w nastrój uroczystości. Mimo przelotnego opadów deszczu spotkanie bardzo się udało i pożegnaliśmy się słowami: Do następnego roku!

Skip to content