Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuchovia złożyła ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona oferta realizacji zadania publicznego przez MKS Tuchovia Tuchów, z siedzibą w Tuchowie przy ul. Żeromskiego 3A w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z ofertą można się zapoznać na BIP w zakładce “Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Oferty realizacji zadań składane przez NGO”.

Skip to content