Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uroczyste poświęcenie i otwarcie po remoncie budynku „Sokoła”

W środę 17 października odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie budynku „Sokoła” po remoncie, który trwał od lutego br.

Uroczystość rozpoczął burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, który powitał zgromadzonych gości, m.in. posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza, wicemarszałka województwa małopolskiego Stanisława Sorysa i przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy” Oddział w Tuchowie.

W obecności społeczeństwa Tuchowa odsłonięta została odtworzona tablica ku czci pamięci bohaterów walk z bolszewikami w roku 1920, a ks. proboszcz Alfons Górowski dokonał pierwszego poświęcenia budynku „Sokoła”.

Uroczystość uświetnił koncert uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I st. w Tuchowie.

Modernizacja budynku „Sokoła” obejmowała następujące prace:
Roboty remontowo – budowlane:
– kanalizację deszczową i drenaż opaskowy,
– izolację pionową ścian z podbiciem fundamentów,
– schody do muzeum miejskiego,
– stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna,
– adaptacja pomieszczeń piwnicznych,
– instalacje elektryczne zewnętrzne,
– instalacje elektryczne wewnętrzne
Remont elewacji:
– cokół – czyszczenie, uzupełnienia – częściowe skucie i położenie nowego cokołu,
– ściany – czyszczenie, uzupełnienia
– wieżyczki – wymiana pokrycia dachowego, obróbek, więźby, częściowa naprawa
Roboty drogowe – remont otoczenia wokół obiektu:
– zdjęcie i położenie kostki oraz wyczyszczenie wyłącznie w zakresie robót kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego.
Schody główne i boczne – przebudowa:
– schody zewnętrzne główne od strony zachodniej,
– schody zewnętrzne boczne od strony południowej,
– schody zewnętrzne boczne od strony północnej.

Wykonawcą remontu była firma “DALMINE” Krzysztof Więcek (33-172 Siedliska 133 B).

Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś 6 Dziedzictwo regionalne; działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego; poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Skip to content