Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości

W dniach 3-6 sierpnia 2018 r. w Tuchowie w ramach programu Partnerstwo miast – Europa dla obywateli zrealizowano projekt pn. „W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości”.

Uczestnicy projektu z miast partnerskich Tuchowa zwiedzili kolejne miejsca dziedzictwa kulturowego: Kopalnię Soli w Bochni, muzea w Tuchowie i zapoznali się ze szlakami dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym z przewodnikami i prezentacjami medialnymi. Poznali fragmenty historii Polski związanej z jej 100-rocznicą odzyskania niepodległości. Odbyli kilka spotkań, podczas których rozmawiali o wartościach kulturowych i ich znaczeniu w przestrzeni europejskiej z perspektywy małych miast i ich mieszkańców. Uczestniczyli w prezentacji produktów regionalnych. Zaprezentowali programy artystyczne podczas wydarzeń towarzyszących.

Uzgodniono też uczestnictwo: Parafialnej Orkiestry Dętej z Siedlisk w obchodach Święta Narodowego w Martfű na Węgrzech; przedstawicieli stowarzyszeń w Illingen w Niemczech; delegacji młodzieży z LO i CKZiU w obchodach 100-lecia niepodległości w Tăuții-Măgherăuș w Rumunii; delegacji w Jarmoku promocyjnym w Detvie na Słowacji; przedstawicieli szkół i stowarzyszeń w Saint Jean de Braye we Francji, gdzie z okazji 100-lecia niepodległości Polski skwerowi w tym mieście zostanie nadana nazwa „Tuchów-Polska”. Uzgodniono też, że w roku 2019, podczas jubileuszu 20-lecia współpracy międzynarodowej miast, zostanie opracowana i przyjęta do realizacji nowa formuła programowa dla działań promocyjnych oraz kulturowych w ramach tzw. otwartej sieci małych miast europejskich.

Skip to content