Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

100-Iecie istnienia WSD Warszawskiej Prowincji Redemp

Historia i współczesność WSD Redemptorystów w Polsce – pod takim hasłem rozpoczęło się dzisiaj w Tuchowskim Seminarium sympozjum naukowe z okazji 100-Iecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Sympozjum potrwa do 21 październik 2003r. (wtorek).
Program sympozjum …

Poniedziałek, 20 października 2003
– godz. 11.00 Eucharystia jubileuszowa w Sanktuarium MB Tuchowskiej. Celebrans i kaznodzieja: abp Józef Kowalczyk- Nuncjusz Apostolski w Polsce, z udziałem zaproszonych Księży Biskupów

– godz. 15.00 Wykład I: O. Marian Brudzisz – Kontekst historyczny powstania i etapy rozwoju polskiego studentatu Redemptorystów w latach 1903-1939. Dyskusja.
– godz. 16.45 Wykład II: O. Maciej Sadowski – Soli Deo et studiis – wykładowcy, farmatorzy i formowani WSD Redemptorystów w latach II wojny światowej. Dyskusja.

– godz. 19.30 Koncert maryjny. Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni. Dyrygent: Ks. Stanisław Adamczyk
– godz. 20.30 Gaudeamus

Wtorek, 21 października 2003
– godz. 7.30 Jutrznia w intencji zmarłych profesorów, wychowawców i studentów WSD.
– godz. 9.00 Wykład III: O. Bolesław Słota – Formacja intelektualna i apostolska w Seminarium Redemptorystów w latach 1945-1990. Dyskusja.
– godz. 10.45 Prezentacje: Obecność współbraci z innych (V)Prowincji w polskim WSD Redemptorystów od 1990 roku. Słowacja –
O. Daniel Mandzak, O. Martin Huk, Ukraina – O. Michał Bubnij.
– godz. 15.30 Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2003/2004
– Sprawozdanie Dyrektora Studiów
– Immatrykulacja studentów I roku
– Wykład inauguracyjny: O. Marek Saj -Przygotowanie do życia apostolskiego w Zgromadzeniu Redemptorystów – odpowiedzią na oczekiwania współczesnego świata i Kościoła
– godz. 18.00 Eucharystia inauguracyjna w Sanktuarium. Celebrans i kaznodzieja: Przełożony Generalny Zgromadzenia Redemptorystów.

Skip to content