Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kultura i Edukacja

Narodowe Święto Niepodległości w gminie Tuchów

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Co roku, 11 listopada, w całym kraju, organizowane są obchody na szeroką skalę. Z uwagi na pandemię i obowiązujące obostrzenia sanitarne, w tym roku konieczna stała się zmiana dotychczasowej formuły. Również w naszej gminie uroczystości zostały ograniczone.

(więcej…)

Życzenia z okazji jubileuszu miasta Tuchowa

fot. M. Marszałek, M. Nalepka

Drodzy Mieszkańcy!

To właśnie 2 listopada 680 lat temu Tuchów otrzymał prawa miejskie z rąk króla Kazimierza Wielkiego. Próbowaliśmy wiele razy w tym roku zorganizować choć namiastkę uroczystości z tej okazji. Plany były wielkie, jednak z każdym miesiącem począwszy od marca, topniały. Ostatnia wersja, ta najuboższa skupić się miała na mszy świętej, konferencji naukowej, spacerze po muzeum i Tuchowie. Jednak obecne obostrzenia i sytuacja pandemiczna nie pozwalają nam na nadzieję, że to się uda. Musimy przełożyć świętowanie na lepsze, bezpieczne czasy.

Z okazji tak zacnego jubileuszu, wszystkim mieszkańcom składam serdeczne życzenia. Bądźmy dumni z tego, że pochodzimy z Tuchowa i w nim żyjemy. Niech się nam miasteczko rozwija, niech przyciąga młodych, będzie przyjazne seniorom, niech pięknieje z każdym rokiem. Bez względu na to jakie mamy poglądy, co nam w duszy gra, niech nas łączy Tuchów, miasto królewskie. Bądźmy razem, wspierajmy się wzajemnie, szanujmy, wspólnie pokonujmy trudności i cieszmy się z sukcesów. Wszystkiego dobrego.

Magdalena Marszałek
burmistrz Tuchowa

550 lat oświaty w Tuchowie

W roku jubileuszowym 680-lecia lokacji Tuchowa obchodzimy również rocznicę 550 lat oświaty w Tuchowie.

Z tej okazji w czerwcu br. odbył się konkurs na opracowanie pieczęci rocznicowej. Udział w nim wzięli uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z terenu naszej gminy. Konkurs zorganizowany został przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tuchowie. W konkursie wzięło udział 22 uczniów.

(więcej…)

Projekt „Matematyczne szlaki Europy” w dobie pandemii

W tuchowskim Koperniku projekt „Matematyczne szlaki Europy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach programu Erasmus+ został wydłużony o rok. Decyzja o prolongacie projektu  została spowodowana zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 na całym świecie. W marcu podjęto decyzję o zdalnym nauczaniu, a loty międzynarodowe zostały wstrzymane. Uniemożliwiło to zrealizowanie ostatniej wymiany młodzieżowej w naszym liceum, która była zaplanowana na kwiecień br. Przypomnijmy, że w projekcie biorą uczniowie  szkół z następujących krajów: Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski. We wszystkich wymienionych krajach, oprócz Polski, odbyły się spotkania młodzieży według założonego planu. Jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja epidemiczna poprawi się na tyle, by wymiana międzynarodowa w naszej szkole mogła bezpiecznie odbyć się w przyszłym roku kalendarzowym.

(więcej…)

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” otrzymała kolejny grant na wydarzenie w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Kodowania

Tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej w Łowczowie będą uczyć się projektowania grafiki 3D. Ich zadaniem będzie wykonanie trójwymiarowego EkoParku, w którym znajdzie się bezpieczne miejsce dla zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
W ramach wydarzenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat zagrożonych gatunków oraz wykonają modele 3D wybranych roślin i zwierząt, które umieszczą w zaprojektowanym przez siebie parku.

(więcej…)

Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej

W ramach realizacji projektu pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej” Dom Kultury w Tuchowie zaprasza na:
– Prezentację spaceru wirtualnego pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej”.
– Prezentację szlaku historycznego pn. „Pogórzański Szlak Dumy z Niepodległej”.
– Cykl spotkań historycznych pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej” dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Tuchów oraz regionu tarnowskiego.


Szczegóły na plakatach oraz na stronie niepodlegla.gov.pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” (https://niepodlegla.gov.pl/).

Szlakiem po Tuchowie i okolicach” Edycja II. Średniowiecze.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie oraz Dom Kultury w Tuchowie zapraszają do udziału w konkursie wiedzy pt. „Szlakiem po Tuchowie i okolicach” Edycja II. Średniowiecze.

Patronat nad konkursem: Burmistrz Tuchowa

Regulamin konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów zainteresowania dziejami Tuchowa i okolic, rozwijanie poczucia patriotyzmu lokalnego oraz ukazania wyjątkowości Tuchowa na tle wydarzeń związanych z historią naszego kraju. Edycja II w szczególności związana jest z Jubileuszem 680-lecia nadania praw miejskich dla Tuchowa.

Literatura:

Ewa Stadtmuller, Anna Chachulska „Kraków i okolice”.

 • Spacer I – s. 6 – 19;
 • Spacer II – s. 24 – 41;
 • Spacer III – s. 46 – 57;
 • Spacer IV – s. 58 – 72.

Uwaga! Teksty umieszczone na marginesach są integralną częścią „spacerów”, dlatego ich znajomość obowiązuje na konkursie, mimo iż wybiegają nieco poza ramy epoki konkursowej.

Stanisław Derus „Tuchów. Miasto i Gmina do 1945 roku”

Rozdziały:

 • Początki osady s. 14 – 21;
 • Tuchów – miasto średniowieczne (1340 -1500) – s. 22 – 30.

Aleksander Kowalik „650 lat Miasta Tuchowa” s. 8-14.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Szkoła zgłasza do udziału w konkursie jedną trzyosobową drużynę.
 • Każda drużyna opracowuje komiks na temat wybranego zagadnienia techniką rysunkową. Komiks powinien być zgodny z epoką konkursową. Może dotyczyć postaci, zwyczajów, wydarzeń lub miejsc związanych ze średniowiecznym Krakowem lub Tuchowem.
 • Format pracy: A1 w poziomie, od 6 do 8 „klatek”, które powinny stanowić kompozycyjną całość.
 • Zachęcamy do tworzenia fantastycznych, pięknych i kolorowych prac.
 • Ocena pracy będzie częścią składową oceny końcowej drużyny. Ocenie podlega zgodność merytoryczna pracy z tematem konkursu, walory artystyczne, oryginalność w ujęciu tematu.
 • Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, nazwa i adres szkoły.

2. Pracę dostarczamy w dniu konkursu. Prace nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatora!

3. Uczniowie przygotowują się merytorycznie na podstawie podanej literatury – drugą częścią konkursu będzie sprawdzian wiedzy w trakcie, którego drużyny będą odpowiadać na przygotowane przez organizatora konkursu pytania. Istnieje możliwość udostępnienia literatury konkursowej.

4. Aby zgłosić się do konkursu należy przesłać kartę zgłoszeń na adres szkoły sptuchow@sp.tuchow.pl do 15 października 2020 roku.

Konkurs odbędzie się 29 października 2020 r. w Domu Kultury w Tuchowie

Serdecznie zapraszamy!!!

Skip to content