Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

177 tys. zł na projekt FIO w Siedliskach!

Miło nam poinformować, że kolejne stowarzyszenie z gminy Tuchów otrzymało dofinansowanie w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Tym razem realizatorem ciekawego projektu będzie Siedliskie Forum Rozwoju, wraz ze Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Kołem Gospodyń Wiejskich w Siedliskach oraz Domem Kultury w Tuchowie.

Kwota dotacji wynosi ok. 177 tys. zł, a wszystkie działania w ramach projektu będą darmowe dla osób biorących w nim udział.

Projekt pn. „Poznaj polskie drogi do niepodległości” będzie realizowany w okresie od 1 września 2018 do 30 listopada 2019 roku.

Projekt obejmuje działania, których celem jest przybliżenie dzieciom i młodzieży znaczenia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz ważnych wydarzeń z historii Polski w XX wieku przez zorganizowanie obchodów stulecia odzyskania niepodległości, udział w wycieczkach historycznych, rajdach, warsztatach teatralnych i poetyckich tematycznie związanych z dziejami naszej ojczyzny. Projekt zakłada również kształtowanie postaw patriotycznych i rozwijanie świadomości narodowej przez udział w wielu, różnorodnych wydarzeniach:
• Warsztaty szkoleniowe „Symbole niepodległości”
• Wycieczka do Krakowa „Szlakiem polskiej historii i kultury”, lekcje muzealne
• Pieszy rajd Beskidzką Trasą Kurierską „JAGA- KORA”
• Warsztaty teatralne „Pisk białego orła”
• Niepodległościowy bieg sztafetowy 100 x 100
• Warsztaty rękodzieła „Kokarda narodowa”
• Dni kultury polskiej „Droga do niepodległości”
• Spotkanie plenerowe „100 lat niepodległa!”
• Maraton filmowy „Nasze dzieje w kadrze zatrzymane”
• Historia i tradycje ludowe w naszej wsi „Wyskubek”
• Rajd pieszy „Tropem wilczym” w hołdzie Żołnierzom Wyklętym
• Inscenizacja „Katyń-pamiętamy!”
• Warsztaty teatralno – muzyczne „Eh, te lata dwudzieste!”
• Piknik „Witaj Majowa Jutrzenko!”
• Wycieczka tematyczna „Tajemnice II wojny światowej”
• Warsztaty poetyckie – jak zrozumieć poezję?
• Warsztaty teatralne „Teatr mój widzę ogromny”
• Spektakl teatralny „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Choć projekt jest skierowany głównie do dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej w Siedliskach, w większości wydarzeń będą brali udział mieszkańcy Siedlisk, a także całej gminy.

Zdobycie dofinansowania na tak bogaty i ambitny projekt było możliwe jedynie dzięki współpracy kilku organizacji i instytucji. Świadczy o tym, że wspólne działanie buduje i przynosi ogromne korzyści (nie tylko finansowe) naszej społeczności. Zachęcamy więc do aktywności i współpracy w swoich środowiskach, a w imieniu oferenta i partnerów – do włączenia się w świętowanie 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Koordynatorzy projektu: Magdalena Marszałek, Mariusz Ryś.

Skip to content