Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje

„Zrób to mammo” – Program profilaktyki raka piersi w Centrum Zdrowia Tuchów

Profilaktyka onkologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi oraz promocja zdrowia- to główne cele programu Zrób to mammo, którego realizację rozpoczęło Centrum Zdrowia Tuchów.

W ramach działania 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększenie udziału kobiet w wieku 50-69 lat w profilaktycznych świadczeniach zdrowotnych tj. badaniach mammograficznych.

Trwa rejestracja na badania
Na bezpłatne badania zaproszone są kobiety w wieku 50-69 lat z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego i z Tarnowa, które nie badały się w ciągu ostatnich dwóch lat. Osoby, dla których barierą jest dojazd na badania mogą liczyć na zwrot kosztów. Aby umożliwić diagnostykę paniom, które opiekują się obłożnie chorymi członkami rodziny przewidziano możliwość zapewnienie zastępstwa w sprawowaniu opieki na czas badań. Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są pod numerem tel:. 604 430 775

Więcej informacji na stronie: https://czt.com.pl/projekty-unijne/zrob-to-mammo/

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego ws. Budowy obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 15,500 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 22/1, obr. 0008 Łowczów, j. ewid. Tuchów.

Działania priorytetowe Komisariatu Policji w Tuchowie

Komisariat Policji w Tuchowie informuje, że w okresie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2020 roku powadzi działania priorytetowe na terenie miejscowości Siedliska.

Działania będą prowadzone w rejonie przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 977 oraz rejonie placówek handlowych w centrum miejscowości. W miejscach tych gromadzą się osoby dopuszczające się zachowań społecznie nieakceptowanych, spożywające alkohol, zaśmiecające teren oraz zaczepiające przechodniów.

Działania priorytetowe Komisariatu Policji w Tuchowie

Komisariat Policji w Tuchowie informuje, że w okresie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2020 roku powadzi działania priorytetowe na terenie miejscowości Trzemesna.

Działania będą prowadzone w okolicach bacówki, kompleksu leśnego przy stawie, a także w rejonie drogi Łączącej Trzemesną z Zalasową. W miejscach tych grupuje się młodzież, dochodzi do niszczenia mienia, spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu, aktów wandalizmu, używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne. Ponadto teren leśny jest systematycznie niszczony przez kierujących pojazdami typu cross i quady.

Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania

W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.

Trwają konsultacje Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego wdrożył prace nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i ogłosił ponowne konsultacje społeczne dla projektu. Dokument uzupełniono o wnioski i uwagi, zgłoszone podczas poprzedniego opiniowania przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz instytucje.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów – oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje.

Opinie i uwagi do projektu można przesyłać do dnia 27 lipca br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie: Konsultacje Programu ochrony powietrza.

Istnieje także możliwość składania uwag w formie pisemnej. Pisma można kierować bezpośrednio na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem “Konsultacje Programu ochrony powietrza” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Krzyż Małopolski dla Konsul Generalnej Węgier

cztery osoby na tle flag pozują do pamiątkowego zdjęcia
fot. malopolska.pl

16 lipca marszałek Witold Kozłowski wręczył Złote Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyże Małopolski Konsulom Generalnym Węgier i Francji.

Marszałek Witold Kozłowski powitał serdecznie uczestników uroczystości. Zaznaczył, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem misji dyplomatycznej cenionych i zasłużonych dla Małopolski dyplomatów:  prof. Adrienne Körmendy konsul generalnej Węgier oraz Frédérica de Touchet konsula generalnego Francji – bardzo zależało mu na spotkaniu w gronie, w którym często i z przyjemnością współpracowano na przestrzeni ostatnich lat.

Marszałek Witold Kozłowski podkreślił, że konsulowie generalni Węgier i Francji w trakcie pobytu w Małopolsce zapisali się w sposób wyjątkowy dla rozwoju wzajemnych pozytywnych relacji między naszymi państwami, wkładając jednocześnie ogromny wysiłek w budowanie dobrej współpracy między Węgrami i Francją a Województwem Małopolskim.

Wyjątkowo z Tuchowem związana jest prof. Adrienne Körmendy konsul generalna Węgier, która kilkukrotnie była w Tuchowie w związku z realizowanymi wspólnymi projektami mającymi na celu pielęgnowanie historii z okresu I wojny światowej. W ramach projektów przedstawiciele Instytutu i Muzeum Historii Wojen w Budapeszcie wraz z Dowództwem Uzupełnień, Przygotowań i Wyszkoleń Wojska Węgierskiego oraz 11. Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej prowadzili prace porządkowe i remontowe na cmentarzu nr 164 z okresu I wojny światowej. Pomagali im również mieszkańcy Tuchowa, szczególnie pan Krzysztof Patyk.

W dowód zasług Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przyznaniu konsul generalnej Węgier prof. Adrienne Körmendy Złotych Odznak Honorowych Województwa Małopolskiego – Krzyży Małopolski.

Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski to wyróżnienie przyznawane, od 2014 roku, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu na różnych polach działalności.

Stopnie Odznaki: I stopień – Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. II stopień – Srebrna Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Siedliskach

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[Pobierz ofertę]

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Ludowy Klub Sportowy ALFA Siedliska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[Pobierz ofertę]

Skip to content