Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje

#WspierajSeniora

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Tuchów włącza się w działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. W skrócie: pracownicy OPS, radni, druhowie jednostek OSP pomogą w zrobieniu zakupów i załatwieniu innych spraw osobom powyżej 70 roku życia, które ze względu na pandemię nie wychodzą dzisiaj z domu.

(więcej…)

Gmina Tuchów realizuje aktualizację PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Gmina Tuchów realizuje aktualizację strategicznego dokumentu – „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Dokument ma na celu zaplanowanie działań na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w gminie.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w obiektach mieszkalnych. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej gminy.

Wypełnienie ankiety oznacza, że mieszkaniec przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że:

 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Gminę Tuchów oraz ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. związanej z Gminą stosowną umową na potrzeby opracowania aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuchów”;
 2. Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuchów”;
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna;
 4. Został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do jego danych i ich poprawiania.

Formularze ankiet zostały wysłane za pośrednictwem poczty polskiej do wszystkich mieszkańców. Ankietę można również wypełnić pod adresem: https://www.niskaemisja.pl/link/ankietatuchow lub skanując poniższy kod.

Ankieta – Aktualizacja PGN Gminy Tuchów

Wypełnione ankiety prosimy zwrócić wybierając jedną z poniższych opcji:

 • na adres: Urząd Miejski w Tuchowie przy ulicy Rynek 1, 33-170 (w przypadku osobistego dostarczenia ankiety do Urzędu, prosimy o przekazanie ankiety pracownikom biura podawczego).
 • na adres e-mail: pgn@atsys.pl  lub k.sterkowicz@tuchow.pl
 • wypełniając formularz interaktywny.

Serdecznie zapraszamy do składania ankiet.

Poświęcenie nowego Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach podczas Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021

10 października 2020r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach podczas Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021 odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego i powitania nowego sztandaru szkoły.

Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością: p. Magdalena Marszałek – burmistrz Tuchowa, p. Stanisław Obrzut – przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie, radni Rady Miejskiej w Tuchowie: p. Małgorzata Gacek, p. Jerzy Odroniec, p. Jerzy Urbanek, p. Janusz Łukasik, p. Elżbieta Srebro – prezes Oddziału ZNP w Tuchowie, ks. Jan Wieciech – proboszcz parafii w Siedliskach, p. Katarzyna Osika – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej, p. Stanisława Burza i p. Irena Kordzikowska – opiekunki i przewodniczki po Izbie Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Izbie Regionalnej, nauczyciele naszej szkoły, przedstawiciele rodziców uczniów z p. Małgorzatą Majchrowicz – przewodniczącą Rady Rodziców na czele, fundatorzy sztandaru, darczyńcy, pracownicy administracji i obsługi, delegacje uczniów.

Inaczej miała wyglądać ta szczególna dla naszej społeczności szkolnej uroczystość, planowaliśmy uroczyste poświecenie sztandaru w kościele parafialnym, mszę św. oraz przemarsz do szkoły w asyście orkiestry. Obecni mieli być wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, pragnęliśmy, aby naszą uroczystość uświetniły poczty sztandarowe ze szkół gminy Tuchów. Planowaliśmy ugościć przybyłych poczęstunkiem oraz wspólnie porozmawiać.

(więcej…)

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne nt.:

 • Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów,
 • Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Spotkanie odbędzie się 13.10.2020 r. (wtorek) w godz. 12.00-13.00 w Domu Kultury w Tuchowie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 652 44 04 lub pogostoro@interia.pl

„Nadzieja” złożyła ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA”w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

Nasza Dąbrówka Tuchowska złożyła ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie “Nasza Dąbrówka Tuchowska” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

#EU Green Week 2020

Już po raz kolejny Województwo Małopolskie włącza się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia –  Green Week. W tym roku głównymi tematami są natura i bioróżnorodność, a także ich wpływ na społeczeństwo i ekonomię. Obecna edycja to okazja do oceny wpływu naszych codziennych wyborów na środowisko naturalne, a także do podkreślenia jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna dla społeczeństwa i gospodarki.

Tegoroczne obchody #EU Green Week 2020 z powodzeniem mogą zostać przeniesione do Internetu, prasy, radia, mediów społecznościowych czy telewizji, a także być zorganizowane na zewnątrz, tak aby ograniczyć kontakt w zamkniętych pomieszczeniach- dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Tuchów, zwłaszcza tych najmłodszych do udziału w naszym konkursie!

Jak wziąć udział w zabawie?

 1. Pokaż nam jak spędzasz swój wolny czas w otoczeniu przyrody, niech to będzie Twoje ulubione miejsce w Gminie Tuchów;
 2. A może obiektyw Twojego aparatu uchwyci ciekawy gatunek owada?
 3. Nie zapomnij uchwycić na zdjęciu kartki z napisem #EU Green Week!
 4. Wyślij do nas zdjęcie na adres: k.sterkowicz@tuchow.pl
 5. GOTOWE!

Wśród uczestników konkursu rozlosujemy nagrody rzeczowe.Termin nadsyłania prac do 23.09.2020 roku.

Skip to content