Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje

Sukces MDP OSP Piotrkowice na zawodach powiatowych

67 chłopców i 70 dziewcząt reprezentujących młodzieżowe drużyny pożarnicze z terenu powiatu tarnowskiego oraz gościnnie 4 chłopców (OSP Binarowa) i 5 dziewcząt (OSP Staszkówka) z powiatu gorlickiego wzięło ostatecznie udział w niedzielę 19 marca br. w V Powiatowych Halowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

(więcej…)

Apteka „Słoneczna” czynna cały tydzień

Informuje, że od 1. kwietnia 2023 roku Apteka „Słoneczna” będzie czynna cały tydzień. Od poniedziałku do piątku będzie czynna od 7:00 do 21:00, natomiast w soboty, niedziele i święta w godz. 8:00-21:00.

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), z dniem 31 grudnia 2022 r. zezwolenia w zakresie skupu konopi włóknistych wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę konopi włóknistych wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) straciły ważność. Z dniem 1 stycznia 2023 r. warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować konopie włókniste.

(więcej…)

Spotkania informacyjne

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne nt.:
– Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów,
– Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych
w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

(więcej…)

Zastępcza komunikacja autobusowa

„PKP Intercity” S.A. Zakład Południowy w Krakowie uruchomi zastępczą komunikację autobusową, która podyktowana jest realizowanymi przez PKP PLK S.A. pracami na sieci PKP w dniach od 12.03 do 10.06.2023 roku, czego efektem będzie zmiana tras kursowania pociągów PKP Intercity S.A.

(więcej…)

„Lepiej stojąc umierać, niż klęcząc na kolanach żyć.”

1 marca cała Polska zatrzymała się na chwilę, by w tym dniu uczcić pamięć tych żołnierzy powojennego, antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy nie godząc się na sowietyzację Polski po roku 1945, a tym na kolejne zniewolenie Ojczyzny, za którą walczyli z dwoma okupantami przez 6 lat trwania II wojny światowej, nie złożyli broni i w szeregach wielu konspiracyjnych organizacji bronili najwyższych wartości: Boga, honoru i Ojczyzny. Wielu z nich, nieludzko męczonych i torturowanych w ubeckich więzieniach, oddało swoje życie za  wolność Polski, licząc, że ich ofiara nie pójdzie na marne.

(więcej…)

Planujesz inwestycję lub prace na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego? Zapytaj.

Na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu obowiązują Uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego, będące aktami prawa miejscowego. Zawierają one m.in zakazy, do których
przestrzegania obywatele są zobowiązani. W pewnych sytuacjach mają zastosowanie określone w Uchwałach
odstępstwa od zakazów. Z obserwacji wynika, że złamanie zakazów niejednokrotnie wynika z niewiedzy
mieszkańców o istniejących obostrzeniach na terenie działki/działek na których podejmują działania.

(więcej…)

Depresja – nie oceniam – staram się zrozumieć

23 lutego w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją, Gmina Tuchów po raz kolejny dołącza do akcji, w ramach której organizuje cztery główne wydarzenia:

– koncert w Domu Kultury w Tuchowie
– maraton fitness MOSiR Tuchów
– czat zrozumienia Centrum Zdrowia Tuchów
– tematyczna biblioteka Biblioteka Publiczna w Tuchowie

Bo ważne jest, by:
– zauważyć problem i osoby borykające się z tą podstępną chorobą!
– nie wytykać i nie oceniać!
– starać się zrozumieć, wspierać i pomagać!

W tegoroczną akcję włączają się: znani i mniej znani, nie(zwykli) ludzie oraz: służba zdrowia, szkoły, instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje i firmy.

Wydarzenie wspierają znane osoby różnych branż i profesji: aktorzy, piosenkarze i zespoły muzyczne, sportowcy, personel medyczny, wśród których są również… tuchowianie!

Patronat: Gmina Tuchów, Centrum Zdrowia Tuchów

Organizatorzy: Dom Kultury w Tuchowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skip to content