Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje

„Z POWER-em w samozatrudnienie”!

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Z POWER-em w samozatrudnienie”! Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Jesteś osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy w wieku do 29 roku życia z subregionu tarnowskiego i utraciłeś/-aś zatrudnienie po 01.03.2020 r.?

Oferujemy 23 050,00 zł dotacji na założenie działalności oraz pomoc finansową w wysokości 7 800,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Do 27.01.2022 r. będzie trwać VI nabór rekrutacji do projektu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się na stronie: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl oraz w Biurze Projektu, ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów, telefon: 513 050 031.

Darmowe szkolenie e-learningowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7. do 28. lutego 2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.

Więcej na stronie:

http://cdrkursy.edu.pl/

Policyjne działania priorytetowe w Siedliskach

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku działaniem priorytetowym Komisariatu Policji w Tuchowie został objęty teren w rejonie stacji PKP w Siedliskach.

W miejscu tym często gromadzą się osoby, które w godzinach popołudniowych i wieczornych zakłócają porządek publiczny, nocny wypoczynek. Ponadto zaśmiecają teren, spożywają alkohol oraz niszczą infrastrukturę.

W przypadku zauważenia przez mieszkańców podobnych sytuacji prosimy o natychmiastowe przekazywanie informacji telefonicznie do Komisariatu Policji w Tuchowie – 47 831-23-80 lub 112.

Dzień Bez Opakowań Foliowych

Już za kilka dni będziemy obchodzić Dzień Bez Opakowań Foliowych (23 stycznia). Co ciekawe, pomysł na to proekologiczne święto zrodził się w Polsce i co roku zatacza coraz szersze kręgi. Mimo że podobne inicjatywy powstają u nas jak grzyby po deszczu, w kwestii minimalizacji odpadów wciąż mamy sporo do zrobienia.

(więcej…)

Działania priorytetowe policji

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku działaniem tym objęty został Tuchów, w szczególności w rejonie stacji PKP, peronie, ul. Kolejowej oraz wiaduktu kolejowego.

W miejscach tych często gromadzi się młodzież oraz osoby uzależnione od alkoholu. Osoby te często zaśmiecają ten rejon, spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny. Dochodzi także do uszkodzenia mienia.

Również w przypadku zauważania przez mieszkańców podobnych sytuacji prosimy o natychmiastowe przekazywanie informacji telefonicznie do Komisariatu Policji w Tuchowie – 47 831-23-80 lub 112.

Działania priorytetowe Komisariatu Policji w Tuchowie

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku działaniem tym objęty został teren w miejscowościach Trzemesna oraz Piotrkowice.

Działania prowadzone są głównie w kompleksach leśnych. W miejscach zalesionych osoby poruszające się na pojazdach typu quad i cross niszczą sadzonki i młodniki drzew oraz płoszą dziką zwierzynę. Poruszając się natomiast po polach uprawnych niszczą zasiewy.

Również w przypadku zauważania przez mieszkańców podobnych sytuacji prosimy o natychmiastowe przekazywanie informacji telefonicznie do Komisariatu Policji w Tuchowie – 47 831-23-80 lub 112.

Statystyczne badania rolnicze i badania ankietowe

W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Rodzina 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 2022 roku świadczenia tzw. „500+” w ramach programu „Rodzina 500+” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski mogą Państwo składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 500+ i RKO (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

  • dowodzie osobistym,
  • numerze PESEL dziecka,
  • numerze telefonu komórkowego,
  • adresie mailowym,
  • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

Pomoc w sprawie 500+ i RKO otrzymają Państwo:

  • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
  • podczas e-wizyty w ZUS,
  • w placówce ZUS,
  • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

Ważne strony internetowe:

Kazimierz Tylko Dobrzański

Gdyby żył to dokładnie 6 stycznia 2022 roku skończyłby sto lat. Sylwetkę tego niezwykłego człowieka związanego silnie z Tuchowem, Krakowem i Hiszpanią przybliży Tomasz Wantuch. Kazimierz Tylko Dobrzański był trenerem drużyny siatkarzy Realu Madryt i silnie związany był ze sportem. Więcej na ten temat można posłuchać na stronie Radia Kraków w załączonym do audycji Pejzaże regionalne linku…

(więcej…)
Skip to content