Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

19. Akcja Polacy-Rodakom

Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschodnią granicą, a szczególnie na Ukrainie już po raz 19. organizowane są paczki świąteczno-noworoczne dla polskich rodzin i polskich dzieci.

Zbiórka darów odbędzie się w Domu Kultury w Tuchowie od 22 listopada do 2 grudnia 2018 r. (od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20:00; w niedziele w godz. 14.00-20.00).

Zbieramy:
– słodycze, kakao, konserwy mięsne oraz tłuszczowo-mięsne (metalowe lub plastikowe opakowania), makaron, cukier, kasza, ryż.
Nie prowadzimy zbiórki zabawek, książek, odzieży oraz butów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Tuchów, instytucje, organizacje oraz szkoły do włączenia się w akcję pomocy rodakom na wschodzie.

Współorganizatorami akcji są:
Burmistrz Tuchowa
Dom Kultury w Tuchowie

Akcji patronuje Senator RP Stanisław Gogacz: www.stanislawgogacz.pl

Współorganizator
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Oddział Lubelski, ul. Rynek 18, 20-111 Lublin
BANK PKO BP ODDZIAŁ LUBLIN
44 1020 3150 0000 3202 0027 7392
Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”

Osoba włączająca się do 19. Akcji Polacy-Rodakom staje się darczyńcą. Darczyńca, jeżeli nie chce pozostać anonimowy i poda dobrowolnie swoje imię i nazwisko – zostanie wpisany na listę darczyńców. Lista ta – zawierająca dane osobowe (imiona i nazwiska darczyńców) zostanie wykorzystana tylko i wyłącznie w celu podsumowania przeprowadzonej akcji poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej Gminy Tuchów, portalu społecznościowym Facebook Domu Kultury w Tuchowie oraz w gazecie lokalnej „Kurier Tuchowski”. Osoba podając ww. dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie w ww. celu. Zgoda ta jest dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli.

Administratorem danych osobowych darczyńców 19. Akcji Polacy-Rodakom jest Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel. 14 6525 436, e-mail: tuchowkultura@interia.pl.
Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania ww. danych zamieszczone są w stosownej klauzuli informacyjnej.

Skip to content