Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

229 tysięcy zł dla szkół na zajęcia dodatkowe

Wniosek gminy Tuchów do Porgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych został rozpatrzony pozytywnie i tym samym przyznano dotację w wysokości 229 120 zł.

Zajęcia pozalekcyjne Projekt pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” będzie realizowany od września 2012 do czerwca 2013 roku i w całości będzie finansowany ze środków unijnych. Wezmą w nim udział uczniowie klas I-III z następujących placówek: Szkoły Podstawowej w Burzynie, Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej, Szkoły Podstawowej w Siedliskach, Szkoły Podstawowej w Tuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Zabłędzy. W sumie w zajęciach dodatkowych weźmie udział 407 uczniów. Będą to m.in. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Poza tym odbędą się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania (artystyczne, plastyczne, matematyczno-przyrodnicze, muzyczne). W sumie we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie zostanie przeprowadzonych 2700 godzin lekcyjnych dodatkowych zajęć!
Zajęcia pozalekcyjne Oprócz zajęć lekcyjnych szkoły zostaną dopasożone w pomoce dydaktyczne za kwotę 22 884 zł. Zakupione zostaną m.in. laptopy, programy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, przyrządy gimnastyczne, piłki, instrumenty muzyczne, farby i gips, gry i puzzle, zestawy konstrukcyjne, kompasy, dystansomierze, wagi z odważnikami, laboratoria wiedzy, przyrządy do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, mikroskopy, lupy, książki, pomoce logopedyczne, łamigłówki, materiały biurowe oraz wiele innych.
Projekt zapewni każdemu dziecku, objętemu wsparciem, dostęp do oferty edyukacyjnej zgodnej z indywidualnymi potrzebami oraz przyczyni się do zminimalizowania specyficznych trudności w uczeniu się.

Skip to content