Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

25 tys. zł na nowy biznes

Stowarzyszenie „Zakład Doskonalenia Zawodowego” w Nowym Sączu wraz z firmą euroPiM s.c. M.P. Kłusek zaprasza osoby do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia i/lub osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w II edycji projektu „Zakładam firmę – łamię bariery”.

W ramach projektu można otrzymać:
– wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
– środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej do 25 000,00 PLN,
– wsparcie pomostowe 700,00 PLN/m-c przez pierwsze 6 lub 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób które posiadały wpis do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS i prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), będącymi osobami zamieszkującymi powiat: dąbrowski, bocheński, brzeski, tarnowski, limanowski, gorlicki, nowosądecki, nowotarski, suski, myślenicki lub miasto Tarnów.
Rekrutacja do II edycji projektu „Zakładam firmę – łamię bariery” w dniach 3-17 września 2012 r. w trzech biurach regionalnych w: Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu.

Skip to content