Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

300+ Dobry start dla ucznia

Informujemy, że od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będą wnioski na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z programu „Dobry start”.

Wnioski o powyższe świadczenia można będzie złożyć od 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy Emp@tia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie – dział świadczeń rodzinnych, ul. Jana Pawła II 4, tel. 14 6510 169.

„Dobry start” dla ucznia
300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole (szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym , specjalnym ośrodku wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym) – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
Wnioski można złożyć drogą elektroniczną od 1 lipca 2018r. lub w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie – dział świadczeń rodzinnych, ul. Jana Pawła II 4 od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie – dział świadczeń rodzinnych, ul. Jana Pawła II 4, tel. 14 6510 169.

Skip to content