Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Dom Kultury w Tuchowie informuje, że przejmuje rolę organizatora tarnowskich eliminacji miejskich i powiatowych 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie.

Wspomniane eliminacje odbędą się 10 marca (czwartek) 2016 r. w sali widowiskowej tuchowskiego Domu Kultury o godz. 10.00.
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego 2016 r.

OKR jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych i obejmuje cztery odrębne turnieje:

Turniej Recytatorski
1. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
– młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
– dorośli.
2. Repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach – dwa utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory: prozę i utwór poetycki (czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.).

Turniej Poezji Śpiewanej
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.
2. Repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
3. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie, jako trzeci śpiewany, utwór z własnym tekstem. Do prezentacji wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa.
4. Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument muzyczny, mały zespół muzyczny do trzech osób lub dokonane nagranie – półplayback (czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.).

Turniej Teatrów Jednego Aktora
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Spektakl przygotowują w oparciu o dowolny materiał literacki (czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 min.).

Wywiedzione ze Słowa
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar i forma prezentacji – dowolne (czas prezentacji do 7min.).
Komitet organizacyjny ustalił, że do udziału w eliminacjach miejskich – powiatowych (łącznie we wszystkich turniejach konkursu) zakwalifikowanych zostać może nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły, instytucji kultury.

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego, czytelnie wypełnione zgłoszenia należy przesłać wyłącznie na kartach uczestnictwa wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych, środowiskowych (jeżeli takie się odbyły) pod adresem organizatora eliminacji: Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33 – 170 Tuchów,
tel. 14 6525 436, lub e- mailem: a.jagoda@tuchow.pl – w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2016 r.

Karty uczestnictwa:
poezja śpiewana
teatr jednego aktora
turniej recytatorski, wywiedzione ze słowa

Karty uczestnika ww. turniejów wraz z regulaminem są do pobrania na stronie internetowej Domu Kultury w Tuchowie www.dk.tuchow.pl oraz Towarzystwa Kultury Teatralnej www.tkt.art.pl.

Prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród nauczycieli i uczniów Waszej szkoły, instytucji.
Dodatkowych informacji dotyczących eliminacji miejskich i powiatowych 61. OKR udziela koordynator eliminacji w Tuchowie – Andrzej Jagoda.

Skip to content