Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Dom Kultury w Tuchowie informuje, że przejmuje rolę organizatora tarnowskich eliminacji miejskich i powiatowych 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie.

Eliminacje odbędą się 9 marca (czwartek) 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie o godz. 10.00.

Zgłoszenia do 23 lutego 2017r.

OKR jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych i obejmuje cztery odrębne turnieje:

Turniej recytatorski
1. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
– dorosłych
2. Repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach – dwa utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory: prozę i utwór poetycki (czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.).

Turniej poezji śpiewanej
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.
2. Repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
3. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie, jako trzeci śpiewany, utwór z własnym tekstem. Do prezentacji wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa.
4. Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument muzyczny, mały zespół muzyczny do trzech osób lub dokonane nagranie – półplayback (czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.).

Turniej teatrów jednego aktora
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Spektakl przygotowują w oparciu o dowolny materiał literacki (czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 min.).

Wywiedzione ze słowa
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar i forma prezentacji – dowolne (czas prezentacji do 7min.).

Komitet organizacyjny ustalił, że do udziału w eliminacjach miejskich i powiatowych (łącznie we wszystkich turniejach konkursu) zakwalifikowanych zostać może nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły, instytucji kultury.

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego, czytelnie wypełnione zgłoszenia należy przesłać wyłącznie na kartach uczestnictwa wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych, środowiskowych (jeżeli takie się odbyły) pod adresem organizatora eliminacji: Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33 – 170 Tuchów, tel.14 6525 436 lub e- mailem: a.jagoda@tuchow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2017 r.

Karty uczestnictwa w/w turniejów wraz z pełnym regulaminem można pobrać ze strony www.tkt.art.pl.

Dodatkowych informacji dotyczących organizacji OKR udziela Andrzej Jagoda – koordynator eliminacji miejskich i powiatowych w Tuchowie.

*Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji w mediach danych personalnych oraz wizerunku uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w celach promocyjnych i kronikarskich.

Skip to content