Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

800 000 PLN dla Tuchowa

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś odebrał promesę na dofinansowanie zadań w wysokości 800 000 PLN.
W ramach tej dotacji będzie można realizować zadania polegające na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi mającej miejsce w latach 2006-2009.

Skip to content