Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

950 tys. zł dla gminy Tuchów

13 marca Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś odebrał promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2012 roku w wysokości 950 000 zł. Przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy wręczyli Stanisław Rakoczy, wiceminister spraw wewnętrznych oraz Jerzy Miller, wojewoda małopolski.

Małopolsce przyznano ponad 186 mln zł na odbudowę po powodziach, które nawiedziły nasz region w ostatnich latach. Dzięki tym środkom samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i budynki komunalne. Pieniądze na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim, dlatego samorządy będą w najbliższym czasie przystępować do procedur przetargowych. Muszą one przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione wcześniej w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komunalnej.

Skip to content