Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktywni i młodzi na rynku pracy

Informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pod nazwą „Aktywni i młodzi na rynku pracy” w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
• osoby bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
• zamieszkałe na terenie: miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego, powiatu bocheńskiego lub powiatu dąbrowskiego,
• w wieku od 15 do 29 lat.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:
• identyfikacja potrzeb uczestników projektu – opracowanie indywidualnego planu działania dla uczestników projektu,
• poradnictwo zawodowe,
• opracowanie indywidualnego planu zatrudniania wspieranego dla uczestników projektu,
• szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy,
• staże zawodowe od 3 do 9 miesięcy – 1280 zł brutto/mc,
• stypendia szkoleniowe 6,64 zł netto/h,
• zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla uczestników projektu.

Korzyści dla pracodawców przyjmujących stażystów:
• możliwość bezpłatnego przeszkolenia stażysty na potrzeby konkretnego pracodawcy,
• możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi stażystami w oparciu o wymogi pracodawcy,
• pracodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z wynagrodzeniem stażysty/-ki przez cały okres trwania stażu.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:
Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Krakowska 13/9, III piętro, 33-100 Tarnów
Tel. 14 655 69 85 wew. 19 lub 14 656 28 00 wew. 20
e-mail: e.sokol@fundacjatarnowskiego.pl m.zborowska@fundacjatarnowskiego.pl

REKRUTACJA rozpoczyna się już od 17.10.2016 r.!

Skip to content