Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ankieta dla mieszkańców dotycząca cyfryzacji miejsc pamięci

W związku z procedowaniem projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki realizują projekt wypełniający jej założenia o nazwie Cyfryzacja Miejsc Pamięci.

Prace nad projektem rozpoczęły się na początku 2022 r. Celem projektu jest wdrożenie centralnego, ogólnopolskiego systemu przetwarzającego ustandaryzowane dane nt. wszystkich cmentarzy oraz niecmentarnych miejscach pochówków w Polsce oraz szczegółowych danych o grobach i pochówkach. System zawierać będzie m.in. takie informacje jak: dane cmentarzy, dane grobów (w tym geolokalizacyjne) oraz osób pochowanych, dane zmarłego umożliwiające dokonanie pochówku bez konieczności udawania się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Ponadto system będzie przechowywał wiedzę historyczną o bohaterach Rzeczpospolitej, a dokładniej o osobach zasłużonych i weteranach. Będzie również obejmował cyfrowe zasoby danych na temat cmentarzy i grobów wojennych, które opowiadają trudną historię ofiary złożonej przez polskich obywateli na ołtarzu wolności.

Stworzony system powinien odpowiadać na potrzeby obywateli oraz instytucji zajmujących się obsługą tego obszaru, dlatego zwracamy się z prośbą o wyrażenie swojej opinii w zakresie zapotrzebowania na te usługi. Zebrane wyniki stanowić będą podstawę analiz w ramach studium wykonalności projektu i będą miały istotny wpływ na kierunek rozwoju systemu.

https://www.webankieta.pl/ankieta/727879/badanie-cyfryzacja-miejsc-pamieci.html

Skip to content