Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Badanie gleb, roślin i płodów rolnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Tarnowie przekazuje informację na temat pomocy powodzianom w zakresie gleb i roślin, w tym płodów rolnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na nieodpłatną pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź. Pomoc ta może dotyczyć:
– przeprowadzenia badań gleby i roślin pod kątem wystąpienia ewentualnych skażeń na skutek naniesienia przez falę powodziową niebezpiecznych substancji chemicznych,
– oceny skutku skażenia i wydaniu stosownych wskazówek do dalszego postępowania,
– przeprowadzenia badań pod kątem oceny odczynu oraz zasobności gleb w przyswajalne formy podstawowych składników pokarmowych,
– wydania zaleceń nawozowych, w tym zaleceń dotyczących wapnowanie gleb, w celu ułatwienia rolnikom doprowadzenia stanu gleb do standardów sprzyjających produkcji roślinnej,
– działalności doradczej, w tym związanej z opracowaniem planów nawożenia, działalności szkoleniowej i informacyjnej skierowanej do rolników z terenów dotkniętych powodzią.

Pomocą w formie badań objęci będą powodzianie wyrażający chęć skorzystania z nich. Sprawami organizacyjnymi zajmują się specjaliści terenowi Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie, na terenie powiatu tarnowskiego Adam Zarzycki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 637-53-33 wew. 19

Skip to content