Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bądź zdrowy, bądź sobą

Komisja UE rozpoczyna kampanię na rzecz zdrowia młodych ludzi. Celem kampanii jest zachęcenie młodych ludzi do bardziej aktywnego angażowania się w kształtowanie polityki zdrowotnej UE.

Początek akcji wyznacza konferencja na temat zdrowia młodzieży, która odbyła się w Brukseli w dniach 9-10 lipca 2009 r . Ponad 200 młodych ludzi w wieku 18-25 lat z całej Europy spotkało się z politykami i przedstawicielami organizacji zdrowotnych, aby rozmawiać o najważniejszych kwestiach dotyczących zdrowia, takich jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków, aktywność fizyczna i zdrowie psychiczne.
Poruszone zostały także kwestie przekrojowe, między innymi kryzys finansowy, nierówności w zdrowiu, edukacja oraz rola mediów. Konferencja zorganizowana została wspólnie z Europejskim Forum Młodzieży. W ramach przygotowań powstała też dostępna w wielu językach strona internetowa na portalu UE Zdrowie, obejmująca blog, na którym młodzi ludzi mogą wypowiadać się na tematy zdrowotne.
Komisarz UE ds. zdrowia Androulla Vassiliou powiedziała: „Chociaż młodzi Europejczycy są obecnie zdrowsi niż kiedykolwiek, dostrzec można również pewne niepokojące tendencje: zbyt wielu młodych ludzi angażuje się w zachowania, które w dłuższej perspektywie zmniejszają ich zdolność do prowadzenia zdrowego i produktywnego życia, zagrażając tym samym ich przyszłości. Moim celem jest zmotywowanie współczesnej młodzieży do troszczenia się o własne zdrowie, do współpracy z politykami i do wyrażania opinii w kwestiach związanych ze zdrowiem.”

Celem akcji „Zdrowie młodzieży” jest:
– większe zaangażowanie młodych ludzi w kształtowanie polityki zdrowotnej UE
– zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesie decyzyjnym
– zaangażowanie sektorów z pozostałych obszarów polityki UE w realizację programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży, również na poziomie krajowym
– wspieranie państw członkowskich w ich działaniach na rzecz zdrowia młodych ludzi

Częścią akcji jest utworzona przez Komisję strona „Bądź zdrowy – bądź sobą”, dostępna w 22 językach (także polskiej) z portalu UE Zdrowie. Strona dzieli się na trzy główne części: część poświęconą konferencji, część dotyczącą konkursu na temat zdrowia młodzieży, oraz blog moderowany przez Europejskie Forum Młodzieży.

Skip to content