Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa

W styczniu rozpoczął się VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych działań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, które ma zwrócić uwagę uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego – Placówka Terenowa w Tuchowie informuje, że w ramach konkursu zgłoszono 160 prac plastycznych z 15 szkół, w których przeprowadzono 17 pogadanek z uczniami. W pogadankach wzięło udział łącznie 1409 uczniów. Do konkursu z gminy Tuchów zgłosiły się 4 szkoły podstawowe z miejscowości: Burzyn, Lubaszowa, Piotrkowice i Zabłędza, z których do konkursu zgłoszono 39 prac.

Uczennica SP w Piotrkowicach Kamila Patyk zdobyła I miejsce w etapie regionalnym oraz I miejsce w etapie wojewódzkim.
Uczennica SP w Burzynie Nikoletta Więcek zdobyła II miejsce w etapie regionalnym.

Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagród odbyło się 8 maja 2017 r. w Placówce Terenowej KRUS w Tuchowie.

Skip to content