Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

Punkt Konsultacyjny przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Nowym Sączu zaprasza na bezpłatne konsultacje, które odbywają się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, Jana Pawła II 4, II piętro – pokój nr 23 – w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzniach od 10:00 do 14:00.

Usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą świadczone są w zakresie:
1. podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
2. usług informacyjnych dot. możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
3. możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (m.in. usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym i usług doradczych proeksportowych) oraz. nt. możliwości i zasad skorzystania z dofinansowanych szkoleń,
4. informacji teleadresowych (baz danych) dot. instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

Usługi są dla Państwa bezpłatne, w związku z ich współfinansowaniem ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
– poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Skip to content