Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych

Informujemy, że rozpocznie się budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych związanych z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie potwierdzenie uzyskania pożyczki inwestycyjnej na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Ta forma dofinansowania jest wsparciem dla mieszkańców regionu, gdzie realizowany był projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”.
Zaznaczyć należy, iż uzyskane wsparcie finansowe jest jednorazowe i możliwe do wykorzystania jedynie do końca czerwca 2016 r. W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do skorzystania z dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” od miesiąca lipca 2015 r. będzie organizować spotkania z mieszkańcami, na których będzie informować o zasadach przystąpienia i funkcjonowania programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Terminy spotkań z mieszkańcami będą umieszczane na stronie internetowej spółki: www.dorzeczebialej.pl, na stronie internetowej gminy, w której odbywać się będą spotkania oraz poprzez ogłoszenie w kościele parafialnym podczas niedzielnych mszy św.

2. Co należy zrobić, aby przystąpić do programu budowy przyłączy finansowanych ze środków pożyczki WFOŚiGW:
– podpisać umowę partnerstwa inwestycyjnego, która zawiera oświadczenie o dysponowaniu terenem, załącznikiem do umowy będzie wycinek inwentaryzacji powykonawczej sieci oraz projekt zawierający długość przyłącza (długość tak określona będzie długością szacunkową – ostatecznie zostanie rozliczona po podpisaniu protokołu odbioru) – umowę wraz z załącznikami przygotowuje spółka,
– umowa musi być podpisana przez właścicieli działki,
– ostateczny termin podpisania umowy – maksymalnie do końca sierpnia 2015 r. – jest uzależniony od terminu spotkań z mieszkańcami.

3. Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu budowy przyłączy z udziałem środków z pożyczki mogą się również zgłaszać do siedziby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” na stacji uzdatniania wody w Lubaszowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, telefon kontaktowy: 14 621 05 62 wew. 153.

Skip to content