Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Budżet obywatelski: realizacja projektów

W grudniu 2015 r. poznaliśmy zwycięzców II edycji tuchowskiej budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 8 projektów o różnorodnej tematyce: od poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu, rekreacji, po budowę oświetlenia i projektowanie chodnika. W wyniki głosowania mieszkańców cztery projekty zostały wybrane do realizacji.

W lipcu 2016 r. Dom Kultury w Tuchowie zrealizował zakup sprzętu umożliwiającego organizowanie plenerowych projekcji filmów. „Mobilne kino plenerowe” zagościło w tuchowskim amfiteatrze oraz w Ośrodku Rekreacji Dolina Białej. To nie koniec plenerowych projekcji. – O mobilnym kinie plenerowym na pewno usłyszymy jeszcze nie raz, a dotychczasowe zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu pozwala na śmiałe planowanie kolejnych plenerowych projekcji filmów – mówi wnioskodawca projektu Grzegorz Niemiec.

W środę 31 sierpnia 2016 r. odbył się odbiór robót związanych z realizacją projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Zielony Bratek – rodzinne miejsce zabaw„. W zakres inwestycji wchodziło zagospodarowanie terenu przy Domu Działkowca ROD „Bratek” w Tuchowie: wykonanie wiaty drewnianej ze ścianami ażurowymi o wymiarach 5×7 m oraz kostki brukowej pod wiatą, dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń (narciarz i wioślarz), montaż zestawu zabawowego z huśtawką oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej. – Zielony Bratek będzie miejscem spędzania wolnego czasu całych rodzin, jesteśmy pewni, że powstała infrastruktura przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego miejsca – mówi skarbnik ROD Marek Marchwica.

W piątek 2 września 2016 r. w Kielanowicach odbył się odbiór robót związanych z trzecim projektem pn. „Budowa bazy rekreacyjnej do organizowania imprez kulturalnych„.
W zakres prac wchodziła rozbudowa bazy rekreacyjnej poprzez budowę altany drewnianej o wymiarach 4×6 wraz ze stołem i ławkami, kostką brukową, wykonanie grilla i odwodnienia liniowego. – Obiekt będzie służył integracji społecznej mieszkańców i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności naszego miejsca spotkań – mówi wnioskodawca Dorota Cup.

Ostatnim projektem, który zwyciężył w ramach II edycji tuchowskiego budżetu obywatelskiego była „Modernizacja stadionu MKS Tuchovia„. Realizacja projektu jest na etapie opracowywania dokumentacji.

II edycja tuchowskiego budżetu obywatelskiego pozwoliła na realizację czterech projektów obywatelskich, które zdobyły największą liczbę głosów w głosowaniu mieszkańców. Budżet obywatelski dał możliwość mieszkańcom Tuchowa na wprowadzanie w życie swoich pomysłów, które ich zdaniem są potrzebne społeczności i znajdują wśród niej poparcie. Gratuluję wszystkim wnioskodawcom! – mówi koordynatorka budżetu obywatelskiego, skarbnik gminy Magdalena Marszałek.

Z budżetu gminy Tuchów na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 200 000 zł.

Skip to content