Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz przyjmie klientów urzędu w ustalonych terminach

Od 19 marca 2019 r. Burmistrz Tuchowa przyjmować będzie klientów urzędu w sprawie skarg, wniosków oraz interwencji we wtorki i czwartki w godz. od 9.00 do 15.00.
W celu dostosowania terminów do potrzeb ludności, klienci urzędu przyjmowani będą również w poniedziałki w godz. od 15.30 do 16.30, po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie burmistrza – ratusz, I piętro, pok. nr 11, tel. 14 6525 218 w. 23, e-mail: a.stanczyk@tuchow.pl lub h.bochenek@tuchow.pl.

W sprawach skarg, wniosków oraz interwencji przyjmują klientów urzędu również: zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz kierownicy referatów, odpowiednio do wykonywanego przez nich zakresu nadzoru nad zadaniami gminy, w terminach dostosowanych do potrzeb ludności, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.30) oraz dodatkowo w poniedziałki od 15.30 do 16.30 – po uprzednim uzgodnieniu przez osobę zainteresowaną, terminu spotkania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie.

Wszystkie sprawy załatwiane są w urzędzie bez zbędnej zwłoki przez pracowników urzędu. W celu przyspieszenia załatwienia swojej sprawy prosimy, zatem kierować się bezpośrednio do pracowników merytorycznych, a w wyjątkowych przypadkach do kierownictwa urzędu tj.: burmistrza, wiceburmistrza, sekretarza czy skarbnika.

W celu skrócenia oczekiwania na spotkanie z burmistrzem i jej zastępcą, klienci urzędu kierowani będą wg rodzaju załatwianych spraw i przypisanych burmistrzom kompetencji.
Burmistrz Tuchowa przyjmuje klientów urzędu we wszystkich sprawach realizowanych przez gminę Tuchów, a w szczególności dotyczących:
• finansów,
• inwestycji,
• oświaty,
• zdrowia i opieki społecznej,
• spraw społecznych.

Zastępca Burmistrza przyjmuje klientów urzędu we wszystkich sprawach realizowanych przez gminę Tuchów, a w szczególności dotyczących:
• infrastruktury drogowej,
• gospodarki przestrzennej,
• planowania i rozwoju społeczno-gospodarczego,
• mienia komunalnego i geodezji,
• ochrony środowiska,
• promocji Gminy.

Skip to content