Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

By lepiej słyszeć

Bardziej precyzyjna i szybsza diagnostyka, dotycząca wszystkich dzieci, które rodzą się w Tuchowie. Taki będzie skutek włączenia oddziału neonatologicznego tutejszego Centrum Zdrowia do „Programu powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków”. Decyzję w tej sprawie podjęła Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Aż 90% trwałych, zmysłowo-nerwowych uszkodzeń słuchu u dzieci w wieku 0-5 lat to uszkodzenia wrodzone lub nabyte w okresie noworodkowym.
Dotychczas mali pacjenci tuchowskiego szpitala rodzinnego mieli badany słuch, ale teraz będzie się to odbywać według ściśle określonych procedur. Do badań uprawniona zostanie większa liczba pielęgniarek oddziału neonatologii. Szkolenia w zakresie obsługi systemu zaplanowano we wrześniu. Mają się one zakończyć certyfikacją osób uprawnionych zarówno do przeprowadzania badań, jak i sprawozdawania ich wyników. Do centralnej bazy danych spływa codziennie ponad 1000 wyników badań z oddziałów noworodkowych w całej Polsce.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stworzyła nie tylko system przesiewowych badań, ale także wytypowała ośrodki, do których kierowane są noworodki z podejrzeniem wad słuchu. W efekcie realizacji Programu w ostatnich latach na dalsze leczenie skierowanych zostało ponad 280 tys. dzieci z podejrzeniem występowania wady słuchu. Dokładne zdiagnozowanie problemu i rozpoczęcie terapii w pierwszych dniach życia dziecka zdecydowanie zwiększa szanse na skuteczne wyleczenie i często ratuje małego pacjenta przed trwałym uszkodzeniem słuchu.
Dzieci przechodzą test przesiewowy na oddziale noworodkowym w drugiej dobie życia. Jeśli wypadnie on nieprawidłowo – zostaje powtórzony w dniu wypisu ze szpitala. W przypadku rozpoznania trwałego uszkodzenia słuchu dziecko kierowane jest do jednego z ośrodków wczesnej interwencji. Tam jest wdrażany program pomocy, polegający na rozpoczęciu rehabilitacji oraz dopasowaniu dziecku aparatów słuchowych. Niezależnie od wyniku badania przesiewowego personel oddziału noworodkowego zbiera informacje na temat czynników ryzyka uszkodzenia słuchu. Nawet jeśli badanie wypadnie prawidłowo – z powodu możliwości późniejszego ujawnienia się niedosłuchu – grupa dzieci z czynnikami ryzyka wymaga co najmniej kilkumiesięcznej obserwacji. Dodajmy, że włączenie CZT do programu oznacza także szansę na to, iż tuchowski szpital otrzyma najnowszej generacji sprzęt do realizacji badań.


Źródło: www.czt.com.pl

Skip to content