Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Czy wiesz, że w 2017 roku …

… gmina Tuchów pozyskała dodatkowo 6 404 014 zł do swojego budżetu? Były to głównie środki na realizację zadań inwestycyjnych. Bez tych dotacji tuchowski samorząd nie byłby w stanie zrealizować poniższych projektów.

Oto lista zadań wraz z wysokością pozyskanych środków oraz źródłem funduszy:
Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe
1 773 717 zł – Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego 2014-2020

Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe
1 141 116 zł – Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego 2014-2020

Modernizacja zabytkowego budynku Sokoła w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych
1 186 321 zł – Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego 2014-2020

Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego – w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim – na terenie gminy Tuchów
934 964 zł – Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego 2014-2020

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
387 335 zł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
208 576 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
129 967 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
155 464 zł – Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego 2014-2020

Modernizacja pomnika Ofiar II Wojny Światowej oraz skweru pamięci ofiar Katynia w Tuchowie
100 000 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (2017-2019)
92 176 zł – Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego 2014-2020

Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)
85 000 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Remont dróg transportu rolnego
84 480 zł – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Dostawa zestawów medycznych oraz defibrylatorów AED dla gminy Tuchów
56 900 zł – Fundusz Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017
30 000 zł – Instytut Książki

„Już pływam” – nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Tuchów
23 300 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bezpieczna Małopolska 2017
14 698 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Łącznie w 2017 roku pozyskano dla naszego miasta i gminy kwotę 6 404 014 zł

Oprócz powyższych projektów, które realizowały bądź realizują Urząd Miejski w Tuchowie i jednostki organizacyjne gminy Tuchów, dodatkowo Tuchów zyska ponad 47 mln zł, które pozyskał Zarząd Dróg Wojewódzkich na realizację zadania: „Obwodnica Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej 977”.


Zadanie pn. „Modernizacja pomnika ofiar
II wojny światowej oraz skweru pamięci ofiar Katynia
w Tuchowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content