Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Czyste powietrze: wznowiono nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu. Kliknij, aby zapoznać się ze zmianami.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Więcej szczegółów można dowiedzieć się na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/o-programie

Kontakt w sprawie programu Czyste powietrze:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 066, 12 422 94 90 wew. 2
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Janusz Sułowski
tel. 785 855 603
janusz.sulowski@wfos.krakow.pl

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WFOŚiGW w Tarnowie
al. Solidarności 5 – 9, pok.404
33-100 Tarnów

kontakt:
Marcin Ciurej
tel. 507 248 316,

Skip to content