Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Debata przy „okrągłym stole”

W Dworze Modrzewiowym w Tarnowie, z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli, odbyła się pierwsza z cyklu debat na temat tworzenia aglomeracji miejskich. Na debacie nie zabrakło także Burmistrza Tuchowa Mariusza Rysia.

Przy tarnowskim „okrągłym stole”, zasiedli Wicemarszałek Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa, Starosta Tarnowski oraz Burmistrzowie i Wójtowie gmin leżących w promieniu 20 km od miasta Tarnowa. W zamyśle projektu ustawy o polityce miejskiej – politykę miejską prowadzą jednostki samorządu terytorialnego tworzące zespoły miejskie i zespoły wielkomiejskie, przy udziale samorządu województwa.

Zdaniem Wicemarszałka Romana Ciepieli konieczne jest wprowadzenie nowego spojrzenia na rozwój regionu przez pryzmat funkcjonalnych powiązań występujących w aglomeracjach miejskich. Nieprzypadkowo debatę na ten temat rozpoczynamy w Tarnowie, gdzie występują silne związki między dużym miastem a otaczającymi je mniejszymi gminami. Obok metropolii krakowskiej, miasto Tarnów wraz z przyległymi miejscowościami jest najbardziej predysponowane do tworzenia takich powiązań aglomeracyjnych. W Małopolsce mogłyby powstać aglomeracje takie jak: krakowska, tarnowska, nowosądecka, chrzanowska, oświęcimska.
Spotkanie w Tarnowie otworzyło dyskusję na temat integracji planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym, a przez to – dzięki lepszej koordynacji działań – tworzenia korzystnych warunków do rozwoju całego regionu. W ramach powstających aglomeracji możliwa będzie koordynacja transportu kolejowego i kołowego, wprowadzenie tzw. biletów aglomeracyjnych, stworzenie jednego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej aglomeracji, wspólne inicjatywy na rzecz ubiegania się o Fundusze Europejskie na lata 2013-2020, kreowanie stref ekonomicznych.
Źródło: www.malopolskie.pl

Skip to content