Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

”Diagnoza stanu”, czyli jak się żyje w powiecie

Jak wygląda sytuacja społeczno-gospodarcza w powiecie tarnowskim – jak się żyje przeciętnemu mieszkańcowi, jak radzą sobie poszczególne gminy, czym charakteryzuje się powiat? Tego m.in. można się dowiedzieć z „Diagnozy stanu powiatu tarnowskiego” opracowanej przez Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury wraz z Urzędem Statystycznym.

Publikacja jest trzecim już takim dokumentem w historii samorządu powiatowego i zawiera dane aktualne na koniec 2005 roku. Można w nim znaleźć wskaźniki charakteryzujące każdą z gmin znajdujących się na terenie powiatu tarnowskiego, pokazuje również, jak wygląda powiat na tle województwa Małopolskiego.

– Prezentując dane liczbowe nie chodziło nam o klasyfikowanie samorządów gminnych na lepsze i gorsze. Naszym celem było ukazanie stanu faktycznego, na podstawie którego będzie można wskazać najpilniejsze potrzeby w wybranych obszarach, wyciągnąć wnioski i sprecyzować zakres działań koniecznych do zrealizowania w najbliższej przyszłości – podkreśla starosta tarnowski Mieczysław Kras.

Warto zaznaczyć, że efektem powstania „Diagnozy stanu powiatu tarnowskiego” będzie opracowanie nowej wersji strategii rozwoju powiatu oraz planu rozwoju lokalnego, w którym zapisane zostaną zadania ważne dla rozwoju społeczno – gospodarczego samorządu.

„Diagnoza…” jest opracowaniem, które może przydać się uczniom i studentom, a także przeciętnemu mieszkańcowi powiatu tarnowskiego. Warto bowiem wiedzieć, co dzieje się w miejscu, w którym przyszło nam żyć. Opracowanie jest również na internetowej stronie powiatu tarnowskiego – znajdziesz je tutaj

Źródło: http://www.powiat.tarnow.pl

Skip to content