Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dobiegł końca 5. dzień wielkiego Odpustu Tuchowskiego

Piąty dzień przyniósł wiele niezwykłych wrażeń. Wśród wielu gości, którzy nawiedzili sanktuarium, był m.in. bp Ignacy Dec, biskupa seniora diecezji świdnickiej. Pierwszy czwartek miesiąca zgromadził przy ołtarzu polowym wiele pielgrzymek, m.in. księży diecezjalnych i zakonnych przeżywających jubileusz 50 oraz 25 lat kapłaństwa, rodziców kapłanów i kleryków oraz pielgrzymkę młynarzy, piekarzy i cukierników. Do tronu Matki Tuchowskiej przybyła także niezwykła pielgrzymka rowerowa z Torunia i Wrocławia.

O godzinie 6:00 nastąpiło odsłonięcie Cudownego Obrazu, a po nim sprawowana była Najświętsza Ofiara przy ołtarzu głównym w bazylice. O 9:00 została odprawiona msza święta, której przewodniczył o. Adam Kośla CSsR, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie. W swoim kazaniu, kierowanym m.in. do przybyłych w pielgrzymce duchownych, nawiązał do historii koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny, przypominając, że bp Leon Wałęga zawierzył Matce Bożej Tuchowskiej sprawę powołań do kapłaństwa. Kaznodzieja przedstawił również piękny wzór w postaci bł. Michała Rapacza, męczennika, który miesiąc temu został beatyfikowany.

Kolejnym punktem była pielgrzymka kapłanów przeżywających złoty jubileusz święceń kapłańskich oraz duchowieństwa dekanatu tuchowskiego. W czasie Eucharystii sprawowanej o godz. 11:00 JE ks. bp Ignacy Dec pochylił się w swojej homilii nad tajemnicą kapłaństwa i Eucharystii. Zaznaczył też, że „Maryja wszystko robiła na chwałę Boga. Nie będzie pokoju na ziemi, jeśli nie zaczniemy chwalić Boga!”.

Po mszy świętej na plac sanktuaryjny wjechała rowerowa pielgrzymka z Torunia i Wrocławia, prowadzona przez o. Adama Dudka CSsR, duszpasterza akademickiego. Pątnicy na początku pojechali do Częstochowy, skąd wyruszyli do tronu MB Tuchowskiej. Uczestniczyli oni – wraz z pielgrzymką osób konsekrowanych – w Eucharystii o godz. 15:00, której przewodniczył o. Adam Kośla. W swojej homilii skupił się on na rozważaniu tajemnicy konsekracji: „Jak 120 lat temu, podczas koronacji Cudownego Obrazu Pani Tuchowskiej,  osoby konsekrowane otaczały obraz, tak po dzień dzisiejszy osoby konsekrowane przybywają do tego miejsca”. W dalszej części kazania o. Adam podkreślił fakt, że Maryja była pierwszą osobą konsekrowaną, która powiedziała Bogu „Fiat”. Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów mówił też o tym, jak cenne są dla świata osoby konsekrowane i jakim znakiem są dla Kościoła poprzez życie według rad ewangelicznych. Wskazał również, że wielu ludzi chce widzieć w osobach konsekrowanych tylko pracę, jaką wykonują, zwłaszcza dla tych, którzy są wykluczeni, którymi nikt się nie zajmuje, jednak – co istotne – czyny te mają swoje źródło w czymś o wiele większym – poczuciu przynależności do Jezusa Chrystusa.

Mszę świętą dla pielgrzymki piekarzy, młynarzy i cukierników o godz. 18:30 sprawował ks. bp Ignacy Dec. Mimo obfitego deszczu plac sanktuaryjny wypełnił się pątnikami. W kazaniu celebrans zaczął od obrazu ziemi jako karmicielki: „Nie opuszczajcie swojego posterunku pracy, przekonujcie swoje dzieci, aby nie uciekały z Polski, nie uciekały ze wsi. Jesteście bardzo ważni dla Polski, dla świata, dla Kościoła”. Hierarcha, tłumacząc symbolikę chleba, wspomniał o  najważniejszym znaku Bożej obecności – sakramencie Eucharystii: „Chleb, który zostaje stworzony ze zmiażdżonych ziaren, który daje nam życie, jest symbolem Chrystusa zmiażdżonego na krzyżu, który daje nam życie wieczne”.

Tradycyjnie po mszy świętej udaliśmy się w procesji eucharystycznej do bazyliki, gdzie podczas apelu maryjnego dziękowaliśmy Bogu za kolejny piękny dzień oraz za powołania kapłańskie i zakonne.

O godzinie 20:00 rozpoczęło się czuwanie młodzieżowe z cyklu „Droga Wewnętrzna” pod hasłem „Zaufanie – początek każdej relacji”. Pierwszym punktem spotkania była konferencja, podczas której do młodzieży swoje słowo skierował o. Patryk Reczek CSsR, duszpasterz z Piotrkowa Trybunalskiego. Ojciec Patryk zaznaczył, że aby zbudować dobrą relację, najpierw trzeba poznać siebie, a później drugą osobę. Tę zasadę tworzenia związków międzyludzkich trzeba stosować nie tylko w odniesieniu do kontaktów z innymi, ale także – a może przede wszystkim – do relacji z Bogiem. Redemptorysta nawiązał również do historii wyjścia Abrahama z jego rodzinnych stron, przypominając, że patriarcha musiał wykazać się zaufaniem, aby zbudować więź z Panem Bogiem.

Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, po której o godz. 21:30 o. Patryk sprawował dla zgromadzonych Najświętszą Ofiarę.

Br. Kacper Grabowski CSsR