Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dokumenty zastrzeżone

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o możliwości i potrzebie zastrzegania w bankach wszystkich utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, która dokumenty utraciła – niezależnie od tego, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży.

Kampania obejmuje promocję Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Inicjatywa ma przede wszystkim informować o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów. Kampanię Informacyjną wspiera Policja. Patronat objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Główne hasła Kampanii:
UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?
NIE RYZYKUJ!
ZASTRZEŻ JE W BANKU!

CHROŃ NAJCENNIEJSZY SKARB – SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ

Zapraszamy na stronę: www.dokumentyzastrzezone.pl

Skip to content