Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dorzecze Białej podpisuje kolejną umowę

W dniu 23.03.2011 r. w tymczasowej siedzibie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w Siedliskach, została podpisana kolejna umowa na dostawę pojazdu w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu ‘Czysty Dunajec’” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Umowa obejmuje dostawę wielofunkcyjnego samochodu serwisowego pogotowia wodno-kanalizacyjnego przeznaczonego do czyszczenia sieci i usuwania awarii.
Zakup samochodu przyczyni się do poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu. Dostawcą samochodu, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma ANB Sp. z o.o. z Warszawy.

[Relacja fotograficzna]

Skip to content