Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacja na plac zabaw w Zabłędzy

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wręczył promesy beneficjentom rządowego programu „Radosna szkoła”. Pieniądze na utworzenie i modernizację placów zabaw przy szkołach otrzymało 49 samorządów, w tym także gmina Tuchów.

Promesy, które wręczył wojewoda, są obietnicą przekazania pieniędzy na utworzenie lub modernizację placów zabaw. Fundusze zostaną przekazane gminom po rozstrzygnięciu przez nie przetargów na realizację zadania i wyłonieniu wykonawcy.
Gmina Tuchów otrzymała promesę na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabłędzy. Promesa opiewa na kwotę 63 850 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Pozostałą część somorząd sfinansuje ze środków własnych.

Przypomnijmy, że z programu „Radosna szkoła” gmina Tuchów pozyskała do tej pory środki w wysokości 177 624 zł m.in. na utworzenie placu zabaw w Siedliskach i Zabłędzy oraz na utworzenie miejsc zabaw przy szkołach podstawowych w Tuchowie, Piotrkowicach, Łowczowie, Jodłówce Tuchowskiej, Siedliskach i Zabłędzy.

Skip to content