Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacja na remont kapliczki w Zabłędzy przyznana

Gmina Tuchów złożyła w tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o dotację na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z figurą NMPNP w Zabłędzy (działka nr 293/6) z I połowy XIX wieku” w ramach programu Kapliczki Małopolski 2019. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała 18 000 zł dotacji.

Remont kapliczki zostanie przeprowadzony w 2019 roku i będzie polegał na:
– wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej przed przystąpieniem do prac i po zakończeniu,
– demontażu wyposażenia kapliczki,
– pracach przy figurze NPMNP wraz z cokołem,
– pracach konstrukcyjnych przy korpusie kapliczki: fundament, korona, lico zewnętrzne i wnęka,
– pracach konserwatorskich przy metalowym krzyżu i płotku.

Skip to content