Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacje dla mieszkańców – ochrona środowiska

Ze względu na zapytania mieszkańców, dotyczące dotacji na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska serwis internetowy tuchow.pl przygotował zestawienie takich możliwości. Istnieje możliwość pozyskania dotacji na zakup i instalację kolektorów słonecznych, modułów fotowoltanicznych, rekuperatorów, na wymianę kotłów grzewczych oraz usuwanie azbestu.

Zakup i instalacja kolektorów słonecznych (bez kotłowni) o mocy nie większej niż 10 kW.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:
– osoby fizyczne, które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, realizujące inwestycje na terenie województwa małopolskiego.

Warunki kredytowania:
– okres kredytowania – do 8 lat,
– fundusz dokonuje jednorazowej dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na określone zadania,
– dodatkowe opłaty i prowizje związane z uruchomieniem i bieżącą obsługą kredytu nie mogą przekroczyć 3% kwoty kredytu.

Inne warunki:
– dotacja związana z montażem może wynieść 3 000 zł za 1 kW, nie więcej jak 7 000 zł, za jedno zadanie i nie może przekroczyć 50% kosztów całkowitych wykonanego zadania.

Usunięcie i transport azbestowych elementów budowlanych, zabezpieczenie azbestowych powierzchni dachowych lub elewacyjnych i drogowych.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:
– osoby fizyczne które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, realizujące inwestycje na terenie województwa małopolskiego.

Warunki kredytowania:
– okres kredytowania – do 8 lat,
– fundusz dokonuje jednorazowej dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na określone zadania,
– dodatkowe opłaty i prowizje związane z uruchomieniem i bieżącą obsługą kredytu nie mogą przekroczyć 3% kwoty kredytu.

Inne warunki:
– dotacja związana z montażem może wynieść 200 zł za 1T, nie więcej jak 5 000 zł za jedno zadanie i nie może przekroczyć 50% kosztów całkowitych wykonanego zadania

Zakup i instalacja modułów fotowoltanicznych o mocy nie większej niż 10 kW
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:
– osoby fizyczne, które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, realizujące inwestycje na terenie województwa małopolskiego.

Warunki kredytowania:
– okres kredytowania – do 8 lat,
– fundusz dokonuje jednorazowej dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na określone zadania,
– dodatkowe opłaty i prowizje związane z uruchomieniem i bieżącą obsługą kredytu nie mogą przekroczyć 3% kwoty kredytu.

Inne warunki:
– dotacja związana z montażem może wynieść 7 000 zł za 1 kW, nie więcej jak 15 000 zł za jedno zadanie i nie może przekroczyć 50% kosztów całkowitych wykonanego zadania

Wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 60 kw.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:
– osoby fizyczne które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, realizujące inwestycje na terenie województwa małopolskiego.

Warunki kredytowania:
– okres kredytowania – do 8 lat,
– fundusz dokonuje jednorazowej dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na określone zadania,
– dodatkowe opłaty i prowizje związane z uruchomieniem i bieżącą obsługą kredytu nie mogą przekroczyć 3% kwoty kredytu.

Inne warunki:
– dotacja związana z montażem może wynieść 500 zł za 1 kW, nie więcej jak 4 000 zł za jedno zadanie i nie może przekroczyć 50% kosztów całkowitych wykonanego zadania.

Zakup i instalacja rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:
– osoby fizyczne które nie są związane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą, realizujące inwestycje na terenie województwa małopolskiego.

Warunki kredytowania:
– okres kredytowania – do 8 lat,
– fundusz dokonuje jednorazowej dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na określone zadania,
– dodatkowe opłaty i prowizje związane z uruchomieniem i bieżącą obsługą kredytu nie mogą przekroczyć 3% kwoty kredytu.

Inne warunki:
– dotacja związana z realizacją instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych nie może przekroczyć 50% kosztów zadania, jednak nie więcej niż 10 000 zł na jedno zadanie.

Więcej informacji można otrzymać w niżej wymienionych instytucjach:
Bank Ochrony Środowiska w Tarnowie
ul. Piłusdskiego 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 622 08 39

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
tel. 12 422 94 90

Skip to content