Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacje na budowę drewnianych altan i siłowni plenerowych w Piotrkowicach, Burzynie i Łowczowie

Ochotnicze straże pożarne z gminy Tuchów wystąpiły do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z wnioskami o dotację na budowę drewnianych altan i siłowni plenerowych. OSP Piotrkowice, OSP Burzyn oraz OSP Łowczów uzyskały dotację w łącznej wysokości ponad 160 000 zł.

Oto trzy zadania, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku:

OSP Piotrkowice
Zagospodarowanie terenu działek nr 436/3 i 436/4 w Piotrkowicach poprzez budowę drewnianej altany oraz siłowni plenerowej
58 060 zł

OSP Burzyn
Zagospodarowanie terenu działki nr 260/2 w Burzynie poprzez budowę drewnianej altany
45 771 zł

OSP Łowczów
Zagospodarowanie terenu działki nr 123 w Łowczowie poprzez budowę drewnianej altany oraz siłowni plenerowej.
58 060 zł

Skip to content