Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacje na kulturę fizyczną

Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2011 roku. Termin składania ofert upływa 25 stycznia.

Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 800 000 zł na zadania:
A. Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych „Małopolska 2011”:
1. Organizacja rywalizacji sportowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady Młodzieży i Licealiady Młodzieży w województwie małopolskim oraz udział reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich.
2. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach kadry wojewódzkiej młodzików.
3. Szkolenie reprezentantów Małopolski do finałów ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego.
4. Przygotowanie i organizacja XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska ‘2011.

Skip to content