Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacje na zalesianie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 można otrzymać dofinansowanie na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne.

Wsparcie przeznaczone jest na zalesianie w dwóch schematach:
– płatności można uzyskać do gruntów rolnych uprawianych jako grunty orne lub sady,
– płatności można uzyskać do gruntów odłogowanych, w tym sukcesją naturalną, czyli częściowo porośniętych samosiejkami drzew.

Z działania mogą skorzystać rolnicy (osoby fizyczne i prawne) – właściciele lub współwłaściciele gruntów, a także współmałżonkowie właścicieli oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Warunki finansowe
Wsparcie na zalesianie:
– od 1700 zł/ha do 6260 zł/ha (w zależności od schematu, gatunków drzew, ukształtowania terenu),
– pokrywane są koszty założenia uprawy leśnej,
– wypłacane jest jednorazowo w pierwszym roku po zalesieniu.

Premia pielęgnacyjna:
– od 970 zł/ha/rok do 2050 zł/ha/rok,
– pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych (wykaszanie chwastów, zabiegi ochronne, zabezpieczenie przed gryzoniami, cięcia pielęgnacyjne),
– wypłacana w rocznych ratach przez 5 lat.

Premia zalesieniowa:
– 1580 zł/ha/rok,
– rekompensata utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
– wypłacana w rocznych ratach przez 15 lat,
– dla rolników uzyskujących więcej niż 25% dochodów z rolnictwa.

Więcej:
www.arimr.gov.pl – tel. 800 38 00 84
www.minrol.gov.pl – tel. 22 623 10 00

Skip to content