Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Działania priorytetowe Komisariatu Policji w Tuchowie

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku działaniem tym objęty został Tuchów.

Działania prowadzone są w Tuchowie w rejonie ulicy Chopina, gdzie usytuowane są altana i amfiteatr. W miejscu tym często gromadzą się osoby spożywające alkohol, w tym uzależnione od niego. Osoby te często zaśmiecają teren, zakłócają ład i porządek publiczny, ciszę nocną, a także odnotowano przypadki niszczenia mienia.

Również w przypadku zauważanie przez mieszkańców podobnych sytuacji prosimy o natychmiastowe przekazywanie informacji telefonicznie do Komisariatu Policji w Tuchowie – 47 831-23-80 lub 112.

Skip to content