Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dzień Orientacji Zawodowej w Zespole Szkół w Siedliskach

Już po raz trzeci w Zespole Szkół w Siedliskach odbyły się Dni Orientacji Zawodowej dla uczniów gimnazjum. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony gimnazjalistów i w związku z tym postanowiliśmy rozszerzyć jego zakres o nowe doświadczenia polegające na lekcjach otwartych w zakładach pracy.

Hasło, które towarzyszyło nam w tych dniach brzmiało: „Kultura i prawo w życiu człowieka.”

Młodzież uczestniczyła w zajęciach w drukarni – Poligrafii Redemptorystów. Podczas tych zajęć o. Bogdan Nieć – dyrektor drukarni przedstawił nam na czym polega praca introligatora, grafika, drukarza i innych specjalistów. Mogliśmy z bliska przyjrzeć się procesowi powstawania książek, gazet, folderów, ulotek.

Wielkie wrażenie zrobiły na nas maszyny wykorzystywane w drukarni. Każdą z nich mogliśmy obejrzeć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które są niezwykle ważne w tym miejscu.

W dniu 24 maja w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji prawnej odwiedziliśmy Sąd Rejonowy w Tarnowie. Celem naszej wizyty było pogłębienie wiedzy nt. funkcjonowania organu wymiaru sprawiedliwości. Pouczeni o prawidłowym zachowaniu na terenie budynku zostaliśmy skierowani do sali rozpraw. Pierwszym etapem spotkania była prelekcja, którą przeprowadziły pani sędzia Małgorzata Stanisławczyk – Karpiel z Wydziału Karnego oraz pani sędzia Anna Sulimka z Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi aktami prawnymi i przepisami obowiązującymi w Polsce. Młodzież miała możliwość zadawania pytań. Panie opowiadały o korzystaniu z forów internetowych, tak modnych w dzisiejszej dobie, zwróciły uwagę, że konsekwencją nawet błahych przewinień, może być sprawa sądowa lub nadzór kuratorski nieletnich. Uczniowie mieli możliwość odczucia powagi sprawy, zasiadając na ławie oskarżonych czy odpowiadania przy pulpicie dla świadków. Pani sędzia użyczyła również własnej togi i łańcucha z wizerunkiem orła tym uczniom, którzy chcieli zasiąść przy stole sędziowskim i wczuć się w rolę sędziego. Mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska pracy sądu. Korzystając z chwili wolnego czasu panie wprowadziły nas w tajniki uprawianego zawodu. Opowiedziały o kolejnych etapach długiej i mającej głównie teoretyczny charakter edukacji, predyspozycjach zawodowych i charakterze pracy. Podkreśliły zarówno dobre, jak i negatywne strony zawodów związanych z prawem. Zwróciły uwagę na ogromną odpowiedzialność i psychiczną odporność osób wybierających takie zawody. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie gmachu sądowego, gdzie uczniowie mieli możliwość wejść do aresztu sądowego, sali dla szczególnie niebezpiecznych, pokoju bezpiecznych przesłuchań oraz zapoznać się z teczkami akt. Wielką atrakcją dla uczniów było tzw. „lustro weneckie” oraz zasady jego wykorzystania w praktyce.

Program wycieczki przewidywał jeszcze spotkanie w Policyjnej Izbie Tradycji w Tarnowie. Zwiedziliśmy ją w towarzystwie przewodnika asp. szt. Pawła Klimka, który bardzo obrazowo przedstawił nam historię policji na naszych terenach. Zgromadzone eksponaty sięgają czasów końca XIX wieku. Są to przede wszystkim fotografie, dokumenty w postaci raportów, legitymacji, zaświadczeń. Policyjna Izba Tradycji w swoich zbiorach posiada również umundurowanie powojennego milicjanta oraz wyposażenie służbowe. Znajdują się tutaj tarcze, hełmy, różnego rodzaju pałki służbowe, maski gazowe. Jednym z cenniejszych eksponatów jest rower, który był na wyposażeniu międzywojennego policjanta Policji Państwowej w Tarnowie. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem słuchali i przyglądali się kolejnym prezentowanym eksponatom, które mogli również przymierzyć.

Podsumowaniem naszych działań było wspólne spotkanie w Zespole Szkół W Siedliskach dnia 26 maja. Szczególnymi gośćmi organizowanej imprezy byli: Adam Drogoś – burmistrz Tuchowa, Wioletta Niewola – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, przedstawiciele wybranych zawodów, jak również dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. W tym dniu gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą placówek i szkół ponadgimnazjalnych prezentowanych na stoiskach szkolnych. Uczniowie brali udział w rozmowach tematycznych prowadzonych przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Mogli skorzystać z fachowej pomocy doradcy zawodowego – Wioletty Niewoli, która bardzo profesjonalnie doradzała uczniom wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Bardzo ciekawym urozmaiceniem i swego rodzaju tradycją Dni Orientacji Zawodowej były występy artystyczne na scenie, które towarzyszyły zwiedzającym i umilały im czas. Na scenie można było m. in. zobaczyć pokaz sztuki kelnerskiej, występy młodzieżowych zespołów muzycznych, prezentacje multimedialne.

Następnie młodzież poznała zawody związane z hasłem : „Kultura i prawo w życiu zawodowym człowieka”.

Na początku zaprezentował się ppłk Antoni Serafin, który przedstawił specyfikę pracy w Zakładzie Karnym w Tarnowie. Uczniowie zadawali funkcjonariuszowi pytania związane z jego trudnym zawodem. Pan Serafin pokazał nam film pt. „Dzień z życia w Zakładzie Karnym.”

O pełnieniu służby społecznej opowiedzieli przedstawiciele z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie – asp. szt. Paweł Klimek – oficer prasowy oraz sierż. szt. Katarzyna Zossel – przewodnik psa służbowego. Młodzież z dużym zainteresowaniem przyglądała się pokazowi, który zaprezentowała pani sierż. szt. ze swoim partnerem psem Hiltonem – Misiorem.

Następnie zabrali głos przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie. Pan Benedykt Zygadło przedstawił nam historię Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapoznał nas z możliwościami załatwienia trudnych spraw a także ze specyfiką pracy urzędu. Pani Lidia Rzeszutko zwróciła uwagę uczniów na konieczność zawierania umów o pracę oraz na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem prawa pracy.

Na zakończenie wystąpił o. Bogdan Nieć, który zwrócił uwagę na znaczenie kultury osobistej pracowników w miejscu zatrudnienia i wzajemnego szacunku oraz godności osobistej każdego człowieka.

Przedsięwzięcie miało na celu głównie propagowanie wiedzy zawodowej, zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy w różnych zawodach, pomoc w wyborze zawodu oraz dalszej ścieżki edukacyjnej.
Bardzo gorąco dziękujemy honorowym gościom za uświetnienie naszej imprezy swoją obecnością. Przedstawicielom zawodów za ciekawe prezentacje, szkołom ponadgimnazjalnym za liczne przybycie.

Swoją ofertę przedstawiły następujące szkoły:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkół Technicznych w TarnowieZespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Tarnowie
V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

Skip to content