Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ekologicznie w LO

Już wkrótce Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie jako jedna z pięciu szkół Powiatu Tarnowskiego będzie realizować nowy program edukacyjny „Przyroda i środowisko to nasza wspólna sprawa!”

Projekt zakłada stworzenie Klubu Ekologa w każdej ze szkół, którego celem jest promocja postaw ekologicznych. Uczestnicy projektu w ramach Klubu wezmą udział w prelekcjach przyrodniczych prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Tarnowie, zajęciach edukacji ekologiczno-środowiskowej, spotkaniach z osobami związanymi z przyrodą.

Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane wyjazdy do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach, do rezerwatu Skamieniałe Miasto i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. W okresie realizacji projektu ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny pn.: „Barwy Powiatu”, którego efektem będzie wystawa fotograficzna oraz powstanie albumu z pracami uczniów. Projekt w całości jest dofinansowany: 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% z Budżetu Państwa.

Rekrutacja: 9-20 stycznia 2012r. zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji.

Dokumenty można pobrać na stronie Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie.

Skip to content