Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

EtnoPolska – wsparcie otrzymane przez PSR!

Złożony do Narodowego Centrum Kultury przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju wniosek pod nazwą EtnoStyl. Lokalny styl we współczesnym ubiorze otrzymał dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2018 EtnoPolska. Spośród 648 wniosków tylko 231 zostało wybranych do dofinansowania.

Celem programu Narodowego Centrum Kultury jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej. W ramach realizacji projektu Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju planuje przeprowadzić cykl spotkań z etnografem na temat tradycji strojów społeczności z pięciu gmin członkowskich. Spotkania będą połączone z warsztatami ze stylistką, która pokaże, jak wykorzystać elementy stroju lokalnego we współczesnych stylizacjach.

Trwałym efektem warsztatów będzie wydanie broszury, w której obok strojów ludowych pojawią się współczesne z wykorzystaniem elementów ludowych.

Skip to content